Zajmuje się doradztwem na rzecz polskich i międzynarodowych klientów w sprawach z zakresu prawa antymonopolowego, a także ochrony danych osobowych i własności intelektualnej. Ma wieloletnie doświadczenie w reprezentowaniu klientów w postępowaniach przed Prezesem UOKiK oraz sądami powszechnymi. Jej doświadczenie obejmuje doradzanie na rzecz przedsiębiorców działających w różnych sektorach rynku, w tym z sektora farmaceutycznego, motoryzacyjnego, paliwowego, chemicznego, energetycznego, bankowego, produktów spożywczych oraz sektora usług finansowych i usług IT. Ma bogate doświadczenie w zakresie doradztwa w sprawach zgodności z prawem konkurencji, umów handlowych (w tym licencyjnych, kooperacyjnych, dystrybucyjnych) oraz strategii cenowych i marketingowych przedsiębiorców. W zakresie danych osobowych doradzała i reprezentowała klientów w postępowaniach przed Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych. Przed rozpoczęciem pracy w SK&S pracowała w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

  • Uniwersytet Warszawski – magister prawa – 1996
  • Uniwersytet w Utrechcie – stypendium naukowe – 1995
  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – Międzyuczelniany Instytut Wynalazczości i Własności Intelektualnej – studia podyplomowe w zakresie prawa konkurencji – 1997–1998
  • Radca prawny od 2002

Specjalizacja