W SK&S pracuje od 2006 roku. Wcześniej doświadczenie zdobywała w innych kancelariach prawnych. Od 2013 kieruje biurem kancelarii we Wrocławiu. Specjalizuje się w doradztwie w zakresie szeroko pojętego prawa handlowego i cywilnego oraz występowaniu w postępowaniach sądowych. Ma dodatkowo bogate doświadczenie w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, przygotowywaniu umów, kontraktów menadżerskich, jak również reprezentacji pracodawców w sporach pracowniczych, w tym w postępowaniach przed sądem. Zajmuje się również kwestiami dotyczącymi pomocy publicznej, w szczególności przy obsłudze projektów inwestycyjnych typu "greenfield", realizowanych w Specjalnych Strefach Ekonomicznych.

  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – magister prawa –2002
  • Radca prawny od 2007

Specjalizacja