Specjalizuje się w zagadnieniach własności intelektualnej, w tym znaków towarowych, wzorów przemysłowych, patentów i wzorów użytkowych, praw autorskich, nazw przedsiębiorstwa i innych oznaczeń odróżniających, oznaczeń geograficznych, domen internetowych, zwalczania nieuczciwej konkurencji, a także w zarządzaniu własnością intelektualną. Wcześniejsze doświadczenie zawodowe zdobywał w kancelarii prawno-patentowej oraz dużej międzynarodowej kancelarii prawnej. Pracował także w Departamencie Znaków Towarowych Urzędu Patentowego RP, gdzie zajmował się zagadnieniami ochrony znaków towarowych. Odbył półroczny staż w Departamencie Znaków Towarowych Urzędu Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) w Alicante. Jest prelegentem na konferencjach i seminariach dotyczących własności intelektualnej.

  • Uniwersytet Śląski w Katowicach - magister prawa – 2001
  • Uniwersytet Warszawski - Podyplomowe Studium Prawa Własności Przemysłowej – 2006–2007
  • Rzecznik patentowy od 2008
  • Adwokat od 2014

Specjalizacja