W SK&S pracuje od 2008 r. Specjalizuje się w postępowaniach sądowych, pozasądowym rozwiązywaniu sporów, prawie odszkodowań i prawie medycznym. Jest członkiem PEOPIL (Pan-European Association of Personal Injury Lawyers) - międzynarodowej organizacji zrzeszającej prawników specjalizujących się w sprawach dotyczących uszkodzeń ciała i rozstroju zdrowia, a także członkiem Sekcji Prawa Odszkodowawczego oraz Sekcji Prawa Medycznego i Farmaceutycznego Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. W 2016 roku jej osiągnięcia zawodowe zostały docenione w  konkursie Rising Stars Prawnicy Liderzy Jutra, którego jest laureatką.

  • Adwokat od 2011
  • Wyższa Szkoła Psychologii Społecznej – Prawo medyczne – 2011– 2012
  • Centrum praw własności intelektualnej im. H. Grocjusza – studia podyplomowe – 2009-2010
  • Uniwersytet Warszawski – Szkoła Prawa Niemieckiego – 2006-2007
  • Ernst Moritz Arndt Universität w Greifswald – 2005-2006
  • Uniwersytet Jagielloński – Magister prawa – 2001-2006

Specjalizacja