Specjalizuje się w prawie ochrony konsumentów oraz prawie antymonopolowym.

Reprezentowała klientów kancelarii w postępowaniach dotyczących naruszenia zbiorowych interesów i praktyk ograniczających konkurencję przed Prezesem UOKiK, Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Sądem Apelacyjnym. Specjalizuje się również w bieżącym doradztwie z zakresu regulacji ochrony konsumentów i antymonopolowych na rzecz szeregu Klientów.

W swojej dotychczasowej praktyce doradzała przedsiębiorcom działającym w różnych sektorach, w tym w sektorze finansowym, FMCG, logistycznym, AGD i kosmetycznym. Była zaangażowana w prace grupy roboczej zgłaszającej uwagi do projektów aktów prawnych dotyczących ochrony konkurencji i konsumentów.

  • Radca prawny – 2013
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – magister stosunków międzynarodowych - 2010
  • Uniwersytet w Coventry w Wielkiej Brytanii – licencjat ekonomii międzynarodowej i handlu – 2008–2009
  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - magister prawa –2008
  • Uniwersytet delle Marche w Anconie we Włoszech (program Socrates–Erasmus) – 2006–2007

Specjalizacja