Z SK&S związany od 2013 r. Przed podjęciem pracy w SK&S zdobywał doświadczenie w kancelariach prawnych oraz instytucjach państwowych i prywatnych. Specjalizuje się w zakresie prawa papierów wartościowych i rynku kapitałowego. Świadczy pomoc w bieżącej obsłudze spółek publicznych. Uczestniczy także w obsłudze prawnej transakcji oraz rozwiązywaniu sporów korporacyjnych.

  • Uniwersytet Warszawski – magister prawa – 2013

Specjalizacja