Do departamentu procesowego kancelarii SK&S dołączył w 2011 roku. W swojej praktyce koncentruje się na prowadzeniu postępowań sądowych i arbitrażowych z zakresu prawa cywilnego i handlowego. Reprezentował klientów w wielu skomplikowanych procesach odszkodowawczych i sporach korporacyjnych. Ma również doświadczenie w zakresie windykacji należności, zwłaszcza w sprawach o charakterze transgranicznym, oraz w uznawaniu i wykonywaniu w Polsce zagranicznych wyroków sądowych.

  • Uniwersytet Warszawski  magister prawa  2011
  • Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Cambridge  Szkoła Prawa Angielskiego i Europejskiego – 2010
  • Adwokat od 2015

Specjalizacja