Do SK&S dołączył w 2016 roku. Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, w szczególności w prawie autorskim, prawie własności przemysłowej i w zakresie nieuczciwej konkurencji. Uczestniczy również w postępowaniach dotyczących ochrony celnej praw własności intelektualnej oraz zwalczaniu handlu podrobionymi towarami.

  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – magister prawa – 2016
  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie i Catholic University of America - Columbus School of Law – Szkoła Prawa Amerykańskiego – 2014 – 2015
  • Aplikacja adwokacka od 2017

Specjalizacje