Pracę w SK&S rozpoczął w 1997 roku, a w 2008 został partnerem w kancelarii. W swojej praktyce koncentruje się na występowaniu w postępowaniach sądowych z zakresu prawa cywilnego i handlowego, w szczególności dotyczących sporów korporacyjnych. Występuje także w postępowaniach upadłościowych oraz postępowaniach administracyjnych, w tym również przed sądami administracyjnymi, szczególnie w zakresie prawa budowlanego i reprywatyzacji.

  • Uniwersytet Warszawski – Wydział Historii – absolutorium –1996
  • Uniwersytet Warszawski – magister prawa – 1997
  • Radca prawny od 2001

Specjalizacja