W SK&S pracuje od 2003 r. Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, Unii Europejskiej oraz prawie farmaceutycznym. Doradzał w licznych sprawach z zakresu prawa własności intelektualnej, prawa farmaceutycznego i prawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

  • Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu – magister prawa – 2002
  • Cambridge Law School – Kurs Prawa Angielskiego i Unii Europejskiej – 2000–2003
  • Catholic University of America, Columbus School of Law –Kurs Amerykańskiego Prawa Biznesowego i Handlowego – 2002
  • Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu – Centrum Studiów Europejskich – 1998–2002
  • Studia doktoranckie z zakresu prawa europejskiego (PAN) od 2004

Specjalizacja

Rekomendacje

  • Legal500 – Prawo własności intelektualnej