Do zespołu kancelarii SK&S dołączył w 2011 r. Specjalizuje się w krajowym oraz europejskim prawie konkurencji. W swoim doradztwie zajmuje się zagadnieniami związanymi z praktykami ograniczającymi konkurencję, porozumieniami dystrybucyjnymi, kontrolą koncentracji, a także z prawem ochrony konsumentów. Reprezentuje klientów w postępowaniach antymonopolowych przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Współpracuje również z departamentem fuzji i przejęć, przeprowadzając badania prawne oraz sporządzając raporty due dilligence w związku z planowanymi transakcjami, oraz restrukturyzacjami, w szczególności z zakresu zgodności umów cywilnoprawnych i handlowych z prawem konkurencji. Jest członkiem Stowarzyszenia Prawa Konkurencji.

  • Uniwersytet Warszawski – studia doktoranckie od 2015
  • Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk – Podyplomowe Studium Prawa Konkurencji – 2014–2015
  • Uniwersytet Marii Curie–Skłodowskiej – magister prawa – 2013
  • Uniwersytet Warszawski – 2011–2013

Specjalizacja