Z kancelarią SK&S współpracuje od 2006 r.; specjalizuje się w regulacji usług finansowych, przede wszystkim bankowych i reprezentuje klientów w postępowaniach przed KNF; uczestniczył w wielu projektach outsourcingu regulowanego oraz wdrażania nowych technologii w bankowości i usługach płatniczych, w tym korzystania z cloud computing, płatności mobilnych, zabezpieczeń instrumentów płatniczych oraz wirtualnych walut; wyróżniony przez Dziennik Gazetę Prawną tytułem Rising Star w 2015 r.

  • Uniwersytet Jagielloński – magister prawa – 2007 r.
  • Uniwersytet Jagielloński / Catholic University of America –Szkoła Prawa Amerykańskiego – 2007 r.
  • Uniwersytet Jagielloński – doktor nauk prawnych – 2012 r.
  • Adwokat od 2013 r.

Specjalizacja