Z SK&S współpracuje od 2006 roku. Specjalizuje się w prawie bankowym publicznym i prywatnym, prawie rynku kapitałowego oraz regulacji gier hazardowych. Zajmuje się zagadnieniami dot. podejmowania i prowadzenia działalności przez polskie i zagraniczne podmioty w sektorze usług bankowych oraz maklerskich. Reprezentuje klientów w postępowaniach przed KNF. Zdobył także doświadczenie w transakcjach finansowania, w tym w korporacyjnych i regulacyjnych aspektach nabywania polskich podmiotów regulowanych oraz przygotowywaniu dokumentacji transakcyjnej. Doradzał międzynarodowym podmiotom organizującym zakłady wzajemne przez internet.

  • Uniwersytet Jagielloński – magister prawa – 2007 r.
  • Uniwersytet Jagielloński / Catholic University of America –Szkoła Prawa Amerykańskiego – 2007 r.
  • Uniwersytet Jagielloński – doktor nauk prawnych – 2012 r.
  • Adwokat od 2013 r.

Specjalizacja