W 1992 roku rozpoczął pracę w SK&S, a w 1996 r. został partnerem w firmie. Specjalizuje się w transakcjach finansowych, nadzorując transakcje finansowania kredytowego i konwersji długu na kapitał ryzyka, realizowanych w Polsce przez międzynarodowe instytucje finansowe i banki. Brał udział w wielu znaczących prywatyzacjach przemysłu polskiego oraz transakcjach przejęcia prywatnych podmiotów gospodarczych z udziałem dużych zagranicznych koncernów. Jest autorem licznych prac z zakresu prawa europejskiego i międzynarodowego, w tym współautorem dwóch podręczników.

  • Uniwersytet Warszawski – magister prawa – 1981
  • Uniwersytet Warszawski – doktor nauk prawnych – 1988
  • Radca prawny od 1994

Specjalizacja