Współpracuje z SK&S od 1996 r., a od 2007 r. jest partnerem w kancelarii i koordynuje praktykę SK&S w zakresie prawa bankowego i instytucji finansowych. Doradza w złożonych kwestiach regulacyjnych w zakresie prawa bankowego i instytucji finansowych. Reprezentuje klientów w postępowaniach przed KNF. Występował jako pełnomocnik w wielu międzynarodowych postępowaniach arbitrażowych w Wiedniu, Londynie, Hadze i Genewie pod regułami wiedeńskimi, LCIA, UNCITRAL i ICC oraz jako pełnomocnik przed Sądem Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich. Jest wpisany na listę arbitrów Sądu Polubownego przy Polsko-Niemieckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej. Jest członkiem Stowarzyszenia Przyjaciół Francuskiej Kultury Prawnej im. H. Capitant, Young International Arbitration Group (YIAG), Association Européenne de Droit Bancaire et Financier (AEBDF), oraz Polskiego Stowarzyszenia Sądownictwa Polubownego.

  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – licencjat handlu zagranicznego – 1994
  • Uniwersytet Warszawski – magister prawa – 1996
  • Uniwersytet Paris II (Pantheon-Assas) – stypendysta Rządu Francuskiego – 1998
  • Uniwersytet Warszawski – doktor prawa – 2001
  • Adwokat od 2009, członek Izby Adwokackiej w Warszawie

Specjalizacja

Rekomendacje

  • Chambers & Partners – Prawo spółek, bankowość i finanse
  • Legal500 – Bankowość i finanse