Do SKS dołączył w 2011 roku. Specjalizuje się w prawie nieruchomości, prawie ochrony środowiska oraz w postępowaniach przed organami administracji i sądami administracyjnymi. Doradza przy realizacji inwestycji budowlanych i infrastrukturalnych. Autor publikacji naukowych, w szczególności z zakresu prawa administracyjnego.

 

  • Uniwersytet Warszawski – magister prawa – 2011
  • Uniwersytet Warszawski – doktor nauk prawnych – 2016

Specjalizacja