Reprezentuje strony w postępowaniach arbitrażowych prowadzonych według regulaminów UNCITRAL, ICC, KIG w międzynarodowym arbitrażu handlowym oraz arbitrażu inwestycyjnym na podstawie traktatów o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji w sporach dotyczących projektów infrastrukturalnych, umów koncesyjnych, robót budowlanych, gier. Reprezentowała polską spółkę przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sporze dotyczącym dostępu do informacji publicznej. Prowadzi bieżącą obsługę Klientów kancelarii w zakresie prawa kontraktów, prawa spółek. Brała udział w projektach prywatyzacji. Sporządza analizy prawne dotyczące europejskiego prawa prywatnego. Autorka publikacji z zakresu arbitrażu i prawa porównawczego. Biegle włada językiem rosyjskim, a jej przekład KSH na język angielski miał w 2015 r. siódme wydanie (C.H. Beck).

  • Hague Academy of International Law (Diploma) – Absolwentka Haskiej Akademii Prawa Międzynarodowego 2004 (Dyplom z Prawa Międzynarodowego Publicznego)
  • Radca prawny – Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie
  • Uniwersytet Warszawski – doktor prawa
  • Stypendystka St. Catherine’s College Oxford

Specjalizacja