Specjalizuje się w sprawach dotyczących kontroli koncentracji, reprezentując polskich i zagranicznych przedsiębiorców przed UOKiK i Komisją. Doradzał w wielu postępowaniach dotyczących dużych konsolidacji w polskim sektorze dystrybucji FMCG. Posiada także bogate doświadczenie w sprawach koncentracji dokonywanych w sektorze budowlanym, nieruchomości, metalurgicznym oraz żywności dla zwierząt. Jego praca doktorska dotyczy decyzji warunkowych w sprawach koncentracji wydawanych przez UOKiK. Z Departamentem Prawa Konkurencji SK&S związany od 2005 roku.

  • Instytut Nauk Prawnych PAN – doktor nauk prawnych - 2017
  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – Kolegium Zarządzania i Finansów – Podyplomowe Studia Polskiego i Europejskiego Prawa Spółek – 2004–2005
  • Uniwersytet Warszawski – magister prawa – 2004,
  • Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Cambridge – Centrum Prawa Angielskiego i Europejskiego – 2000–2003
  • Uniwersytet w Sztokholmie (wspólnotowe prawo konkurencji) – 2002 – 2003
  • Radca prawny od 2017 r.

Specjalizacja

Rekomendacje

  • Chambers & Partners – Prawo antymonopolowe i konkurencji
  • Legal500 – Prawo antymonopolowe i konkurencji