Do zespołu antymonopolowego SK&S dołączył w 2005 r. Specjalizuje się w ocenie zgodności porozumień dystrybucyjnych z przepisami prawa konkurencji, które stanowiły temat jego pracy magisterskiej napisanej pod patronatem ówczesnego Prezesa UOKiK. W swojej dotychczasowej praktyce wielokrotnie doradzał przedsiębiorcom działającym w sektorze energetycznym, transportu i dystrybucji produktów FMCG. Stale reprezentuje krajowych i zagranicznych klientów w postępowaniach dotyczących praktyk ograniczających konkurencję i kontroli koncentracji. Jako pełnomocnik uzyskał decyzję zobowiązaniową UOKiK w postępowaniu dotyczącym ustalania cen odsprzedaży produktów. Prowadzi postępowania odwoławcze od decyzji Prezesa UOKiK oraz URE.

  • Instytut Nauk Prawnych PAN - doktor nauk prawnych - 2017
  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – Kolegium Zarządzania i Finansów – Podyplomowe Studia Polskiego i Europejskiego Prawa Spółek – 2004–2005
  • Uniwersytet Warszawski – magister prawa – 2004,
  • Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Cambridge –Centrum Prawa Angielskiego i Europejskiego – 2000–2003
  • Uniwersytet w Sztokholmie (wspólnotowe prawo konkurencji) – 2002 – 2003
  • Radca prawny od 2017 r.

Specjalizacja

Rekomendacje

  • Chambers & Partners – Prawo antymonopolowe i konkurencji
  • Legal500 – Prawo antymonopolowe i konkurencji