Współpracuje z SK&S od 1999 r., a od 2006 r. jest partnerem w kancelarii. Koordynuje praktykę w zakresie prawa własności intelektualnej i przemysłowej, reklamy, life sciences i prawa Unii Europejskiej. Doradza klientom w zakresie ochrony praw własności przemysłowej, w tym w sporach z zakresu nieuczciwej konkurencji. Posiada doświadczenie w sporach dotyczących importu równoległego. W zakresie reklamy doradza klientom w przedmiocie organizacji gier i promocji. Jako członek Global Advertising Lawyers Alliance doradza w ramach globalnych akcji promocyjnych i reklamowych. Doradza klientom w zakresie globalnego zarządzania prawami do znaków towarowych. Ma doświadczenie w doradztwie i sporach dotyczących oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dla żywności. Jest prelegentem na konferencjach międzynarodowych z zakresu prawa własności przemysłowej, prawa reklamy oraz prawa farmaceutycznego. Jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Ochrony Własności Intelektualnej (AIPPI), International Law Association, International Trademark Association (aktualnie jest członkiem Komitetu ds. Zwalczania Towarów Pirackich i Podrabianych).

Uzyskała tytuł magistra, doktora oraz doktora habilitowanego nauk prawnych na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Była również stypendystką rządu francuskiego (CNRS i Uniwersytet Paryż II, Panthéon–Assas) oraz Akademii Prawa Międzynarodowego w Hadze. Od 1995 r. jest radcą prawnym. Praktykę w SK&S łączy z działalnością naukową w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie (jako kierownik Zakładu Prawa Własności Intelektualnej). Jest autorką szeregu publikacji, w tym podręczników akademickich, dotyczących prawa UE, prawa prywatnego międzynarodowego i prawa własności przemysłowej.

Specjalizacja

 

Rekomendacje

  • Chambers & Partners – Prawo własności intelektualnej
  • Legal500 – Prawo własności intelektualnej
  • Intellectual Asset Management – Patent 1000
  • Managing Intellectual Property – IP Stars