Inicjator powstania i jeden z założycieli kancelarii. Członek zespołów zajmujących się przygotowaniem założeń koncepcji pierwszego etapu reformy gospodarczej w Polsce. Od 1985 do czerwca 1991 roku w kancelarii Drinker Biddle & Reath zajmował się transakcjami międzynarodowymi, prawem spółek i papierów wartościowych, regulacjami rynków kapitałowych oraz regulacjami dotyczącymi maklerów. Był doradcą Komisji Legislacyjnej w związku z przyjęciem w 1991 r. pierwszej polskiej regulacji prawnej w dziedzinie papierów wartościowych. Wielokrotnie występował jako doradca Sejmu, rządu i Komisji Papierów Wartościowych w dziedzinie aspektów prawnych rynku papierów wartościowych. W latach 1997–2000 był członkiem Rady Nadzorczej CeTO, organizacji zarządzającej pozagiełdowym rynkiem papierów wartościowych oraz jest członkiem rad nadzorczych kilku spółek handlowych.

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – magister prawa – 1975
  • Instytut Państwa i Prawa Polskiej Akademii Nauk - doktor prawa – 1981
  • University of Pennsylvania Law School - Master of Laws –1985
  • Licencja adwokacka w stanie Nowy Jork – 1987

Specjalizacja

 

Rekomendacje

  • Chambers & Partners – Rynki kapitałowe, prawo spółek
  • PLC Which Lawyer? – Bankowość i finanse