W SK&S pracuje od 2006 r. Specjalizuje się w doradztwie podatkowym i prawnym w zakresie transakcji M&A, projektach optymalizacji podatkowej, strukturyzacji międzynarodowych przejęć i reorganizacji grup kapitałowych dla funduszy inwestycyjnych oraz inwestorów branżowych.

  • Radca prawny od 2013
  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – magister prawa – 2008

Specjalizacja