W SK&S pracuje od 2008 r. Specjalizuje się w prawie spółek, prawie rynku kapitałowego oraz sporach korporacyjnych, w szczególności dotyczących spółek publicznych. Zajmuje się bieżącym doradztwem dla spółek prywatnych i publicznych, uczestniczy w transakcjach przejęć, fuzji i przekształceń spółek. Reprezentuje klientów na walnych zgromadzeniach spółek prywatnych i publicznych. Brał udział w projektach prywatyzacyjnych oraz transakcjach związanych z nabywaniem znacznych pakietów akcji spółek publicznych przez międzynarodowe grupy kapitałowe. Posługuje się językiem angielskim.

  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – magister prawa –2010
  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie i Catholic University of America, Columbus School of Law – International Bussines and Trade Summer Program – 2007
  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie i Catholic University of America, Columbus School of Law - Szkoła Prawa Amerykańskiego – 2006–2007
  • Adwokat od 2014

Specjalizacja

Rekomendacje

  • Legal500 – Prawo handlowe i M&A