Do SK&S dołączyła w 2019 r. Specjalizuje się w sprawach z zakresu indywidualnego i zbiorowego prawa pracy. Doradza inwestorom zagranicznym przy tworzeniu nowych zakładów pracy, jak również dostosowywaniu przejętych zakładów pracy do wymogów korporacyjnych.

Ma doświadczenie w reprezentowaniu pracodawców w negocjacjach ze związkami zawodowymi oraz sporach zbiorowych. Reprezentuje również pracodawców w sporach sądowych z pracownikami. Doradza pracodawcom z różnych branż i sektorów gospodarki w skomplikowanych projektach restrukturyzacyjnych, w tym w kwestiach dotyczących przejścia zakładów pracy na nowego pracodawcę, negocjacjach układów zbiorowych pracy i pakietów socjalnych, a także restrukturyzacjach zatrudnienia i zwolnieniach grupowych

  • Uniwersytet Gdański - 1996
  • Uniwersytet w Sheffield - Prawo - 1994

Specjalizacja

Rekomendacje

  • Chambers & Partners – Prawo pracy
  • Legal500 – Prawo pracy