Specjalizuje się w prawie pomocy publicznej, prawie autorskim i ochrony danych osobowych oraz prawie handlowym i cywilnym. Ma bogate doświadczenie w kwestiach pomocy publicznej, w szczególności z nabywaniem udziałów/akcji lub przejmowaniem przedsiębiorstw, jak również z projektami inwestycyjnymi typu “greenfield”, w tym realizowanymi w SSE, a także w transakcjach sprzedaży udziałów lub akcji oraz przejęcia przedsiębiorstw. Uczestniczy w negocjacjach z przedstawicielami administracji dotyczących przyznawania pomocy publicznej, jak również reprezentuje przedsiębiorców w postępowaniach w sprawach w tym zakresie zarówno przed władzami polskimi, jak i przed Komisją Europejską. W swojej praktyce zajmuje się także doradztwem w zakresie prawa autorskiego, głównie w sprawach dotyczących nowych technologii oraz ochrony danych osobowych, w szczególności w ramach transgranicznego przekazywania danych oraz kwestii związanych z prawem do prywatności.

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – magister prawa  1998
  • Uniwersytet Jagielloński – Studium Podyplomowe Instytutu Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej – 1999–2000
  • Radca prawny od 2006

Specjalizacja