Do zespołu kancelarii SK&S dołączyła w 2013 roku. Specjalizuje się w prawie pracy. Doradza w sprawach dotyczących indywidualnego, jak i zbiorowego prawa pracy. Ma doświadczenie w restrukturyzacjach zatrudnienia obejmujących zwolnienia grupowe oraz przejścia zakładów pracy. Uczestniczy w badaniach prawnych spółek oraz w przygotowywaniu dokumentacji transakcyjnej. Reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych, których przedmiotem są roszczenia wynikające ze stosunku pracy. Jest autorką publikacji z zakresu prawa pracy.

  • Uniwersytet Warszawski – doktor prawa – 2018
  • Uniwersytet Warszawski – magister prawa – 2010

Specjalizacja