Do departamentu procesowego kancelarii SK&S dołączył w 2012. Zajmuje się postępowaniami przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi w sprawach z zakresu prawa cywilnego, w tym sporami dotyczącymi realizacji inwestycji budowlanych. Reprezentuje klientów w postępowaniach karnych dotyczących przestępstw gospodarczych jako obrońca, jak i pełnomocnik pokrzywdzonych. Doradza również w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych, w tym w postępowaniach transgranicznych.

Jest członkiem międzynarodowego stowarzyszenia praktyków prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego INSOL Europe & INSOL International.

  • Licencja doradcy restrukturyzacyjnego – 2018
  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – studia podyplomowe -  Prawo Restrukturyzacyjne i Upadłościowe – 2018
  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – magister prawa – 2007
  • Aplikacja sędziowska – 2007–2010

Specjalizacja