Zbyszko Wizner prelegentem na konferencji Przyłączanie i współpraca OZE z systemem elektroenergetycznym

18.06.2018

W dniach 19-20 czerwca 2018 r. odbędzie się VII Konferencja Przyłączanie i współpraca OZE z systemem elektroenergetycznym. Pierwszego dnia konferencji mec. Zbyszko Wizner wygłosi prezentację pt. „Wymagania ustawy Prawo energetyczne oraz ustawy OZE w zakresie niezrealizowanych inwestycji oraz możliwości wypowiedzenia umowy”.

W trakcie tegorocznej edycji omawiane szeroko będą zagadnienia dotyczące aktualnych i planowanych regulacji prawnych dotyczących OZE oraz ich wpływu na działalność operatorów sieci, a także bezpieczeństwo pracy sieci elektroenergetycznej, warunków i zasad przyłączania do sieci elektroenergetycznej odnawialnych źródeł energii ze szczególnym uwzględnieniem mikroinstalacji, zasad współpracy OZE z systemem elektroenergetycznym, aktualnego stanu przyłączeń itd. W trakcie konferencji zostanie zorganizowany również Panel dyskusyjny.

Więcej informacji na stronie wydarzenia