ZAKAZ PRZEMIESZCZANIA SIĘ | Rozporządzenie Ministra Zdrowia

25.03.2020

Od 25 marca 2020 obowiązuje zakaz przemieszczania się (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 roku).

Zakazem nie są objęte:

  • Przemieszczanie się w celu wykonywania czynności zawodowych lub zadań służbowych, lub pozarolniczej działalności gospodarczej, lub prowadzenia działalności rolniczej lub prac w gospodarstwie rolnym, oraz zakupu towarów i usług z tym związanych;
  • Przemieszczanie się w celu zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego (zakupy, wizyty u lekarzy czy – zgodnie z informacjami z portali rządowych – spacery).

Jednocześnie, nawet w dozwolonych ramach, nie wolno przemieszczać się w grupach większych niż 2 osoby (nie dotyczy to członków rodziny).

Wprawdzie zgodnie z oficjalnym komunikatem nie jest konieczne udokumentowanie celu przemieszczania, jednak można rozważyć wystawienie pracownikom, współpracownikom i podwykonawcom zaświadczeń o wykonywaniu czynności zawodowych dla Państwa przedsiębiorstwa. Ułatwi to przebieg ewentualnej kontroli celu przemieszczania się. Służymy pomocą w przygotowaniu zaświadczeń. Zapraszamy do kontaktu z Państwa prawnikiem w SK&S lub na adres corona.alert@skslegal.pl