Mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w cyklu szkoleń online (webinariów) poświęconych tematyce podatkowej.

Jak dokonać rejestracji?

 • W celu rejestracji na webinarium prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego.
 • Po wprowadzeniu danych prosimy o ich zatwierdzenie poprzez kliknięcie  przycisku „KUP BILET”.
 • Państwa dane zostaną zarejestrowane w systemie i nastąpi przekierowanie na stronę umożliwiającą dokonanie płatności za pośrednictwem konta w systemie PayPal, lub przy użyciu karty płatniczej / kredytowej.
 • Jeżeli nie chcą Państwo skorzystać z powyższych form płatności, po kliknięciu przycisku „KUP BILET” prosimy o zamknięcie strony systemu PayPal, na którą zostaliście Państwo przekierowani i dokonać płatności za pośrednictwem Państwa systemu bankowości elektronicznej na rachunek bankowy nr 75 1240 1053 1111 0010 9446 9517, w tytule przelewu wpisując imię i nazwisko uczestnika/uczestników szkolenia.
 • Po zaksięgowaniu płatności dostaną Państwo wiadomość na podany przy rejestracji adres e-mail z indywidualnym zaproszeniem i linkiem do uczestnictwa w szkoleniu.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących procesu rejestracji i płatności prosimy o kontakt pod adresem e-mail   konferencje@skslegal.pl.

 

Webinarium MDR | Zarejestruj sięWebinarium WHT | Zarejestruj się

 

 

Mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w cyklu dwóch szkoleń online (webinariów) poświęconych tematyce raportowania schematów podatkowych (MDR).


Część I – Co zgłosić?

 • Czym są schematy podatkowe?
 • Korzystający, promotor
  i wspomagający – w jakiej roli występujemy?
 • Cechy rozpoznawcze
 • Obowiązek zgłoszenia schematu

Część II – Jak zgłosić?

 • Sposób zgłoszenia schematu
 • Dodatkowe obowiązki
 • Procedura wewnętrzna
 • Pierwsze doświadczenia z MDR
 • Planowane zmiany

Szkolenie odbędzie się
8 i 9 stycznia 2020 r.
w godzinach 9:30 -12:00
 Rejestracja do 
31 grudnia 2019 r.
500 zł brutto
za 1 uczestnika 
 

Szkolenie prowadzone będzie
języku polskim

 

Po zakończeniu webinarium uczestnikom udostępnione zostaną materiały prezentowane w trakcie szkolenia oraz nagranie całego webinarium

 

Zarejestruj się

 

Czym jest webinarium?

Szkolenie online w formie webinarium to wygodna i interaktywna forma dzielenia się wiedzą.

W szkoleniu mogą Państwo uczestniczyć z dowolnego miejsca w Polsce przy użyciu komputera, tabletu lub smartfona bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania. W trakcie szkolenia będą Państwo widzieć i słyszeć prowadzących, na ekranie widoczna będzie prezentacja omawiana w trakcie szkolenia a komunikacja z prowadzącymi odbywać się będzie za pomocą dostępnego czatu.

 

Prowadzący

Jarosław Bieroński
Starszy Partner, radca prawny, doradca podatkowy

Katarzyna Juralewicz
Prawnik

 

Co oznacza MDR?

Zgodnie z nowymi regulacjami, od 1 stycznia 2019 niektóre podmioty zobowiązane są do przekazywania do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych (MDR - Mandatory Disclosure Rules).

Uzgodnienie a schemat podatkowy

 

Jak rozpoznać schemat podatkowy?

„Uzgodnienie” to „czynność lub zespół powiązanych ze sobą czynności, w tym czynność planowana lub zespół czynności planowanych, w których co najmniej jedna strona jest podatnikiem lub które mają lub mogą mieć wpływ na powstanie lub niepowstanie obowiązku podatkowego”. Za schemat zostanie uznane każde uzgodnienie, które spełnia ustawowo określone warunki.

 

Przepisy o MDR zawierają katalog 24 cech rozpoznawczych wskazujących na wystąpienie schematu podatkowego. Tylko 11  z nich wymaga wystąpienia dodatkowo tzw. korzyści podatkowej. Dla przykładu, schemat podatkowy może pojawić się przy skorzystaniu z ulgi badawczo-rozwojowej lub tzw. „Innovation Box” a także przy dokonywaniu transgranicznych płatności.

   

Obowiązek raportowania

 

Obowiązkowa procedura

Schematy udostępniane lub wdrażane po 1 stycznia 2019 r., podlegają raportowaniu w terminie 30 dni od następnego dnia po udostępnieniu, przygotowaniu do wdrożenia lub wykonaniu pierwszej czynności związanej z wdrażaniem schematu.

 

Podatnicy, których przychody lub koszty przekraczają kwotę 8 mln PLN w poprzednim roku podatkowym, jeżeli wypłacają wynagrodzenie tzw. promotorom są obowiązani do wprowadzenia procedury wewnętrznej, gwarantującej przeciwdziałanie przypadkom naruszenia obowiązku raportowania schematów podatkowych, w tym terminowe jego realizowanie.

Retrospektywne raportowanie i sankcje

Retrospektywny obowiązek raportowania schematów z 2018 r.

Nowe przepisy dotyczą także schematów podatkowych wdrożonych w 2018 r., tj. schematów:

 • transgranicznych, w stosunku do których pierwszej czynności związanej z ich wdrażaniem dokonano po 25 czerwca 2018 r.
 • krajowych, w stosunku do których pierwszej czynności związanej z ich wdrażaniem dokonano po
  1 listopada 2018 r.

Obowiązek raportowania tych schematów został odroczony do 30 czerwca 2019 r. oraz 30 września 2019 r.  W pozostałym zakresie zasadniczy termin na zgłoszenie schematu podatkowego to 30 dni.

Sankcje

Brak zgłoszenia lub inna niezgodność z regulacjami w zakresie raportowania schematów podatkowych może wiązać się z karami pieniężnymi:

 • do 21,6 mln PLN w przypadku osób odpowiedzialnych za dokonanie zgłoszenia.
 • do 10 mln PLN w przypadku niedopełnienia obowiązku wdrożenia procedury MDR.

MDR – nasze wsparcie

Szkolenie z zakresu informacji niezbędnych dla osób zarządzających organizacją oraz dla osób zaangażowanych w wykonywanie poszczególnych czynności dotyczących schematów, wyjaśniające obowiązki tych osób względem raportowania MDR. Wiedza zdobyta podczas szkolenia przybliży problematykę MDR i umożliwi sprawne wdrożenie i funkcjonowanie przepisów MDR w organizacji.

Przegląd transakcji z 2018 r., potencjalnie spełniających przesłanki schematu podatkowego, a także transakcji przeprowadzonych w 2019 r. przed wdrożeniem Procedury MDR. Przeprowadzenie audytu zapewni pewność co do zgodności z przepisami prawa, a co za tym idzie zniweluje możliwość nałożenia na organizację sankcji z tytułu niedopełnienia obowiązków raportowania.

Opracowanie oraz wdrożenie procedury MDR przygotowanej na miarę Państwa organizacji, przy uwzględnieniu możliwości pełnienia różnych ról względem schematów podatkowych. Wymagana przepisami prawa procedura zapewni terminowe i prawidłowe wykonanie obowiązków informacyjnych spoczywających na organizacji.

Opracowanie danych pozyskanych w trakcie Audytu MDR dotyczących transakcji, które nie stanowią schematu podatkowego i przedstawienie ich w formie raportu do wykorzystania w sytuacji kontroli organów skarbowych. Dzięki takiemu raportowi organizacja będzie przygotowana na ewentualne zakwestionowanie przez organy skarbowe klasyfikacji danego uzgodnienia.

Bieżące wsparcie naszych prawników w przypadku pytań niecierpiących zwłoki. Raportowanie MDR może być problematyczne ze względu na zawiłość przepisów. Nasze wsparcie w przypadku bieżących kwestii MDR przyczyni się do prawidłowego i terminowego dopełniania obowiązków przez organizację, bez względu na jej rolę w stosunku do danego uzgodnienia.


Kim jesteśmy?

Kancelaria SK&S to renomowany i doświadczony zespół praktyków. Mierzymy się na co dzień ze skomplikowanymi problemami prawnymi polskich i zagranicznych Klientów działających w wielu zróżnicowanych branżach. Zespół podatkowy kancelarii SK&S to grupa blisko 20 prawników łączących znajomość prawa z wyczuciem realiów biznesowych.

Przykładamy dużą wagę do przekazywania naszym klientom aktualnej wiedzy w istotnych z ich punktu widzenia dziedzinach prawa.

W tym celu organizujemy seminaria, które zazwyczaj odbywają się w wąskim gronie kilkunastu osób, umożliwiając tym samym swobodną dyskusję i zadawanie pytań. Kilka razy do roku oferujemy naszym klientom bezpłatny udział w większych konferencjach dotyczących kwestii biznesowych
i prawnych.

Często prowadzimy także szkolenia wyłącznie dla pracowników firmy danego klienta. Zakres tematyczny szkolenia jest każdorazowo ustalany z klientem.

W razie chęci uzyskania bardziej szczegółowych informacji o naszych usługach prosimy o kontakt.

Mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w szkoleniu online (webinarium) poświęconym nowym zasadom rozliczania podatku u źródła (WHT).


Nowe zasady WHT – jakie są i czym się różnią od poprzednich?

Jaki wpływ mogą mieć na płynność finansową Twojego przedsiębiorstwa?

Jak rozumieć pojęcie:

 • rzeczywistego właściciela należności?
 • rzeczywistej działalności gospodarczej?
 • należytej staranności płatnika?

Jak sprostać wymogom dochowania należytej staranności?

Jak zgodnie z przepisami nie pobierać podatku?

Jakie są sankcje karne i podatkowe i jak minimalizować ryzyko ich wystąpienia?

Jak działa nowy mechanizm zwrotu podatku, kiedy warto z niego skorzystać i w jaki sposób można przyśpieszyć otrzymanie zwrotu?


Szkolenie odbędzie się
15 stycznia 2020 r.
w godzinach 9:30 -12:30
 Rejestracja do 
31 grudnia 2019 r.
400 zł brutto
za 1 uczestnika 
 

Szkolenie prowadzone będzie
języku polskim

 

Po zakończeniu webinarium uczestnikom udostępnione zostaną materiały prezentowane w trakcie szkolenia oraz nagranie całego webinarium

 

Zarejestruj się

 

Czym jest webinarium?

Szkolenie online w formie webinarium to wygodna i interaktywna forma dzielenia się wiedzą.

W szkoleniu mogą Państwo uczestniczyć z dowolnego miejsca w Polsce przy użyciu komputera, tabletu lub smartfona bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania. W trakcie szkolenia będą Państwo widzieć i słyszeć prowadzących, na ekranie widoczna będzie prezentacja omawiana w trakcie szkolenia a komunikacja z prowadzącymi odbywać się będzie za pomocą dostępnego czatu.

 

Prowadzący

Jędrzej Figurski
Prawnik

Michał Brągiel
Prawnik

 

Nowe zasady WHT – czyli jak zarządzić konfliktem między płynnością finansową a bezpieczeństwem prawnym?

Rok 2019 zapoczątkował radykalne zmiany w sposobie rozliczania WHT. Zmiany te uderzą w płatników i podatników z pełną mocą z początkiem 2020 r., w szczególności w związku z płatnościami transgranicznymi. Od tego momentu, odsetki, dywidendy, należności licencyjne oraz inne płatności podlegające pod WHT wypłacane na rzecz danego podatnika będą efektywnie opodatkowane z chwilą, gdy ich suma w roku podatkowym przekroczy 2 000 000 zł.

Płatnicy będą mieli możliwość nie zapłacić podatku nawet po przekroczeniu powyższego progu. Jednak skorzystanie z tej możliwości może wiązać się z dodatkowym ryzykiem podatkowym oraz surową odpowiedzialnością karnoskarbową osób zarządzających przedsiębiorstwem. Ponadto, będzie wymagać dodatkowej pracy przy weryfikacji i kompletacji dokumentów potwierdzających spełnienie wszystkich warunków do skorzystania z określonej preferencji (zwolnienia, obniżonej stawki). Warunków wykraczających poza wiążące Polskę umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz nieprzewidzianych w dyrektywach unijnych  implementowanych w polskich ustawach. Warunków posługujących się pojęciami niezdefiniowanymi lub posiadającymi definicje nieostre, niezrozumiałe lub niedostosowane do współczesnych realiów biznesowych.

Zagraniczni kontrahenci mogą wymusić dokonywanie płatności bez poboru WHT (na „starych” zasadach). Będzie to dla płatników oznaczać trudny wybór między co najmniej tymczasowym finansowaniem podatku „z własnej kieszeni” lub zastosowanie przewidzianych możliwości niepobrania podatku wymagających dodatkowego nakładu pracy i pociągających za sobą ryzyko podatkowe i karnoskarbowe. 

Płatności na rzecz jednego podatnika nieprzekraczające w roku podatkowym progu 2 mln zł, także nie oparły się zmianom. W stosunku do wszystkich płatności, także tych poniżej progu, płatnicy mają bowiem już od 2019 r. obowiązek dochowania „należytej staranności”. Pojęcie to nie zostało zdefiniowane w przepisach. Płatnicy sami muszą zdecydować jakie środki są w danej sytuacji wystarczające, biorąc pod uwagę charakter oraz skalę prowadzonej przez nich działalności.


Kim jesteśmy?

Kancelaria SK&S to renomowany i doświadczony zespół praktyków. Mierzymu się na co dzień ze skomplikowanymi problemami prawnymi polskich i zagranicznych Klientów działających w wielu zróżnicowanych branżach. Zespół podatkowy kancelarii SK&S to grupa blisko 20 prawników łączących znajomość prawa z wyczuciem realiów biznesowych. W ramach codziennej pracy dla naszych Klientów doradzamy w zakresie rozliczeń podatku u źródła:

 • dokonujemy audytów rozliczeń WHT i pomagamy w dostosowaniu przeszłych i przyszłych rozliczeń do wymogów prawa,
 • przygotowujmy politykę działań potwierdzających dochowanie należytej staranności dostosowaną do konkretnego przedsiębiorcy,
 • uzyskujemy opinie pozwalające na zastosowanie preferencji bez konieczności poboru WHT,
 • reprezentujemy Klientów w postępowaniach o zwrot WHT i postępowaniach nadpłatowych, oraz
 • wyjaśniamy na bieżąco wątpliwości także w drodze występowania z wnioskami o interpretacje indywidualne.

Webinarium MDR | Zarejestruj sięWebinarium WHT | Zarejestruj się