Obszary praktyki

Praktyka kancelarii Sołtysiński Kawecki & Szlęzak obejmuje wszystkie obszary prawa gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa spółek i prawa handlowego, prawa własności intelektualnej, prawa papierów wartościowych i rynków kapitałowych, prawa bankowego i finansowego, prawa antymonopolowego, prawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz prawa energetycznego. Kancelaria prowadzi również szeroką praktykę w zakresie prawa podatkowego, prawa pracy oraz rozwiązywania sporów, zarówno przed sądami powszechnymi, jak i przed krajowymi i zagranicznymi sądami arbitrażowymi.