Tomasz Konopka prelegentem na konferencji “Ustawa o jawności życia publicznego i antykorupcja – implementacja w spółkach”

07.02.2018

W dniu 8 lutego 2018 r. w Warszawie odbędzie się konferencja “Ustawa o jawności życia publicznego i antykorupcja – implementacja w spółkach.” Organizatorem wydarzenia jest Instytut Rachunkowości i Podatków.

Wśród prelegentów konferencji znajdzie się mec. Tomasz Konopka, który wygłosi wykład: “Tajemnica przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji a ustawa o jawności życia publicznego”.

Więcej informacji na stronie organizatora.