09.01.2018

Rzeczpospolita, autor: Katarzyna Paczuska–Tokarska

Odszkodowanie za wywłaszczenie bez podatku

ORZECZNICTWO Powiększenie odszkodowania ustalonego w związku z wywłaszczeniem nieruchomości o kwotę podatku od towarów i usług jest wykluczone – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. Wyrok zapadł 28 listopada 2017 r. (sygn….