21.05.2020

ius.focus, komentarz: Łukasz BerakMaciej Gil

Sankcja naruszenia zasad reprezentacji spółki kapitałowej w umowie z członkiem zarządu

Artykuł 210 § 1 KSH ma charakter bezwzględnie obowiązujący, co oznacza, że w umowie spółki nie można inaczej określić kręgu podmiotów uprawnionych do jej reprezentowania w sytuacjach wskazanych w tym przepisie….

Ważna uchwała Sądu Najwyższego

Pobierz alert w wersji PDF W dniu 23 stycznia 2020 r. Sąd Najwyższy w składzie Izb Cywilnej, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych podjął uchwałę dotyczącą statusu sędziów powołanych z udziałem Krajowej…

16.01.2020

ius.focus, komentarz: Łukasz Berak, Maciej Gil

Niedopuszczenie akcjonariusza do udziału w obradach walnego zgromadzenia spółki jako przyczyna nieważności uchwały

Wobec bezpodstawnego i celowego uniemożliwienia wstępu przedstawicieli akcjonariusza na salę obrad walnego zgromadzenia, istnieją uzasadnione podstawy do stwierdzenia na podstawie art. 425 § 1 KSH nieważności uchwał podjętych na tym…

08.10.2019

Zastosowanie art. 108 KC do działania organów spółek kapitałowych

Możliwe jest stosowanie w drodze analogii art. 108 KC do działań podejmowanych w charakterze organu osoby prawnej. Stosowanie art. 108 KC w drodze analogii powinno być jednak poprzedzone analizą…

11.07.2019

ius.focus, komentarz: Łukasz Berak, Maciej Gil

Zasady reprezentacji spółki z o.o. jako komplementariusza spółki komandytowej przy zmianie umowy tej spółki

Jeżeli członek zarządu spółki z o.o. jest wraz z tą spółką wspólnikiem spółki komandytowej, do wyrażenia przez spółkę z o.o. zgody na zmianę umowy spółki komandytowej – wymaganej na podstawie art. 9…

UODO zajmuje stanowisko w sprawie kontroli trzeźwości pracowników

Urząd Ochrony Danych Osobowych opublikował komunikat dotyczący zasad prowadzenia kontroli trzeźwości pracowników. W opinii Urzędu „wiedza o tym, czy ktoś jest nietrzeźwy jest informacją o stanie zdrowia”, a zatem jej…

Wiadomości z Prawa Pracy – I kwartał 2019 r.

Zmiany w prawie | Już obowiązują Różne zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej W dniu 1 stycznia 2019 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10…

07.02.2019

Przegląd Prawa Handlowego, dr hab. Andrzej Szlęzak

Poręczenie i umowa gwarancyjna jako instrumenty obrotu wierzytelnościami szpitalnymi w orzecznictwie Sądu Najwyższego

Spółka „M.” z siedzibą w Ł. (dalej Spółka) z pewnością przyczyniła się korzystnie do pogłębienia refleksji nad prawem (cywilnym). W jej sprawach SN wydał bowiem – jak sam stwierdził1 – ponad…

21.12.2018

Orzecznictwo Sądów Polskich, autor: dr hab. Andrzej Szlęzak

Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 31 maja 2017 r. (V CSK 506/16)

W najnowszym Orzecznictwie Sądów Polskich 12/2018 ukazała się Glosa autorstwa dr hab. Andrzeja Szlęzaka. Teza Stwierdzenie, że zapewnienie sprzedawcy nie odnosi się do cechy rzeczy sprzedanej, lecz dotyczy innych okoliczności, nie eliminuje…

13.09.2018

prawo.pl, Dariusz Skuza

Dariusz Skuza: Likwidacja przedsądu tylko wydłuży procesy cywilne

Proponowane przez posłów wprowadzenie obowiązku rozpatrywania przez Sąd Najwyższy wszystkich skarg kasacyjnych, bez ich wstępnej selekcji, nie przyniesie efektu w postaci bardziej sprawiedliwego rozstrzygania sporów, a na pewno wydłuży czas oczekiwania na orzeczenia…