02.07.2020

ius.focus, komentarz: Łukasz BerakMaciej Gil

Charakter prawny absolutorium

Wyrażona w absolutorium akceptacja całokształtu znanej i ujawnionej wspólnikom działalności członka zarządu sp. z o.o. w rozpatrywanym roku obrotowym jest równoznaczna z wyłączeniem dochodzenia przez spółkę względem niego roszczeń odszkodowawczych w tym…

RAPORT SK&S | Blaski i cienie czyli 2 lata z RODO – Podsumowanie wniosków Komisji Europejskiej

Pobierz Raport w wersji PDF Podstawowe informacje W dniu 24 czerwca Komisja Europejska opublikowała Komunikat do Parlamentu Europejskiego i Rady Ochrona danych jako filar wzmocnienia pozycji obywateli i podejścia UE…

25.06.2020

TARCZA ANTYKRYZYSOWA 4.0

Pobierz Alert w wersji PDF Przedstawiamy wybrane instytucje wprowadzone w ramach tzw. Tarczy 1.0, Tarczy 2.0, Tarczy 3.0, oraz Tarczy 4.0, które mogą być istotne w Państwa działalności. PRAWO…

RAPORT SK&S | Opłata mocowa. Audyt energetyczny przedsiębiorstwa

Podstawowe informacje o opłacie mocowej Ulga w opłacie mocowej Działania zaradcze Obowiązek przeprowadzenia audytu energetycznego Pobierz Raport w wersji PDF   Opłata mocowa Zgodnie z ustawą z dnia 8 grudnia…

16.06.2020

Rzeczpospolita, Agata Szeliga, Żaneta Urbaniak

Dopuszczalna zmiana umowy o zamówienie publiczne

Urząd Zamówień Publicznych potwierdził, że zmiana kontraktu po upływie umownego terminu jego wykonania jest dopuszczalna i można jej dokonać, jeżeli ziściły się przesłanki określone w art. 144 ust. 1…

15.06.2020

Dziennik Gazeta Prawna, komentarz: Piotr Andrzejak

Czas na zawiadomienie o przelewie na konto spoza białej listy: Trzy warianty

Podatników czekają kolejne zmiany związane z płatnościami na rachunki firm niewidniejące w wykazie prowadzonym przez szefa KAS. Zapowiadane wcześniej ułatwienia wprowadzono, ale najpierw przedsiębiorców czeka łamigłówka z terminami. Zmiany dotyczące białej…

15.06.2020

Gazeta Wyborcza, autorzy: Agnieszka Fedor, Jędrzej Liberacki

Jaka pomoc dla emerytów?

Kolejne „tarcze antykryzysowe” przewidują pomoc dla pracowników i przedsiębiorców. Ale prawo do pomocy – po spełnieniu określonych warunków – mają też emeryci, którzy dorabiają do świadczenia. Pan Janusz z Wrocławia wysłał nam…

RAPORT SK&S | Tarcza Finansowa dla Dużych Przedsiębiorców – Tarcza Płynnościowa oraz Tarcza Preferencyjna

Poniżej prezentujemy raport dotyczący ubiegania się o wsparcie w ramach Tarczy Finansowej PFR. Omawiamy w nim zarówno ogólne warunki, które przedsiębiorcy muszą spełnić, aby ubiegać się o dowolną formę…

RAPORT SK&S | (Nowe) Postępowanie w sprawach własności intelektualnej

Pobierz Raport w wersji PDF Od 1 lipca 2020 w Kodeksie postępowania cywilnego pojawi się nowy dział dotyczący postępowań w sprawach własności intelektualnej. Powołane zostaną sądy specjalne, zajmujące się…

08.06.2020

Agata Szeliga, Żaneta Urbaniak

Możliwość zmiany umowy po upływie umownego terminu wykonania zamówienia

Pobierz alert w wersji PDF Od wielu lat na rynku zamówień publicznych istnieje spór pomiędzy Zamawiającymi a Wykonawcami w przedmiocie możliwości zmiany terminu realizacji umowy po terminie jej wykonania oznaczonym w umowie….