Postanowienie TK o wstrzymaniu skuteczności uchwały SN z 23 stycznia 2020 r.

Pobierz publikację w wersji PDF W dniu 29 stycznia 2020 r. w sprawie Kpt 1/20 Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie wydał postanowienie o tymczasowym uregulowaniu kwestii spornych w ramach postępowania z wniosku…

Ważna uchwała Sądu Najwyższego

Pobierz alert w wersji PDF W dniu 23 stycznia 2020 r. Sąd Najwyższy w składzie Izb Cywilnej, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych podjął uchwałę dotyczącą statusu sędziów powołanych z udziałem Krajowej…

16.01.2020

ius.focus, komentarz: Łukasz Berak, Maciej Gil

Niedopuszczenie akcjonariusza do udziału w obradach walnego zgromadzenia spółki jako przyczyna nieważności uchwały

Wobec bezpodstawnego i celowego uniemożliwienia wstępu przedstawicieli akcjonariusza na salę obrad walnego zgromadzenia, istnieją uzasadnione podstawy do stwierdzenia na podstawie art. 425 § 1 KSH nieważności uchwał podjętych na tym…

20.11.2019

ius.focus, komentarz: Łukasz Berak, Maciej Gil

Przesłanki odpowiedzialności członka zarządu za szkodę wyrządzoną spółce

Artykuł 293 § 1 KSH jako jedną z przesłanek odpowiedzialności członka zarządu wymienia wyrządzenie spółce swoim bezprawnym zachowaniem szkody. W sytuacji gdy istnieje tylko prawdopodobieństwo, że taka szkoda może powstać,…

08.10.2019

Zastosowanie art. 108 KC do działania organów spółek kapitałowych

Możliwe jest stosowanie w drodze analogii art. 108 KC do działań podejmowanych w charakterze organu osoby prawnej. Stosowanie art. 108 KC w drodze analogii powinno być jednak poprzedzone analizą…

11.07.2019

ius.focus, komentarz: Łukasz Berak, Maciej Gil

Zasady reprezentacji spółki z o.o. jako komplementariusza spółki komandytowej przy zmianie umowy tej spółki

Jeżeli członek zarządu spółki z o.o. jest wraz z tą spółką wspólnikiem spółki komandytowej, do wyrażenia przez spółkę z o.o. zgody na zmianę umowy spółki komandytowej – wymaganej na podstawie art. 9…

Wiadomości z Prawa Pracy – I kwartał 2019 r.

Zmiany w prawie | Już obowiązują Różne zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej W dniu 1 stycznia 2019 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10…

07.02.2019

Przegląd Prawa Handlowego, dr hab. Andrzej Szlęzak

Poręczenie i umowa gwarancyjna jako instrumenty obrotu wierzytelnościami szpitalnymi w orzecznictwie Sądu Najwyższego

Spółka „M.” z siedzibą w Ł. (dalej Spółka) z pewnością przyczyniła się korzystnie do pogłębienia refleksji nad prawem (cywilnym). W jej sprawach SN wydał bowiem – jak sam stwierdził1 – ponad…

21.12.2018

Orzecznictwo Sądów Polskich, autor: dr hab. Andrzej Szlęzak

Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 31 maja 2017 r. (V CSK 506/16)

W najnowszym Orzecznictwie Sądów Polskich 12/2018 ukazała się Glosa autorstwa dr hab. Andrzeja Szlęzaka. Teza Stwierdzenie, że zapewnienie sprzedawcy nie odnosi się do cechy rzeczy sprzedanej, lecz dotyczy innych okoliczności, nie eliminuje…

22.11.2018

Rzeczpospolita, autor: Karolina Kanclerz

Ryzykowna kumulacja roszczeń

PROCEDURA Pracownik, który w pozwie przeciwko pracodawcy zgłasza wiele żądań, w tym o uzupełniające odszkodowanie cywilne, powinien brać pod uwagę, że może go czekać więcej niż jeden proces. Pracownicy w ramach postępowania…