20.11.2019

ius.focus, komentarz: Łukasz Berak, Maciej Gil

Przesłanki odpowiedzialności członka zarządu za szkodę wyrządzoną spółce

Artykuł 293 § 1 KSH jako jedną z przesłanek odpowiedzialności członka zarządu wymienia wyrządzenie spółce swoim bezprawnym zachowaniem szkody. W sytuacji gdy istnieje tylko prawdopodobieństwo, że taka szkoda może powstać,…

Alert HR | Delegowanie pracowników do Polski w ramach świadczenia usług – doświadczenia z kontroli Państwowej Inspekcji Pracy

Państwowa Inspekcja Pracy („PIP”) w ramach posiadanych uprawnień może kontrolować pracodawców zagranicznych delegujących pracowników do Polski w ramach świadczenia usług. Jak pokazują wyniki kontroli w wielu przypadkach pracodawcy zagraniczni…

Alert Prawa Pracy | listopad 2019 r.

Nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego Najczęściej komentowaną ostatnio nowelizacją jest ta wprowadzona ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych…

Nowe INCOTERMS® 2020 – EXPORT / IMPORT

W rocznicę swojego 100-lecia Międzynarodowa Izba Handlowa w Paryżu (ICC) wydała 9 wersję warunków handlowych dot. międzynarodowej dostawy towarów Incoterms® 2020, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2020…

Przeciwdziałanie zatorom płatniczym

Pobierz alert w wersji PDF Od 1 stycznia 2020 r. zaczną obowiązywać przepisy ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych (ustawa…

Alert HR | Dyrektywa w sprawie sygnalistów – coraz bliżej nowych obowiązków

Pobierz alert w wersji PDF Zmiany przepisów | Dyrektywa w sprawie sygnalistów – coraz bliżej nowych obowiązków  Nowa dyrektywa w sprawie ochrony osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa Unii…

17.10.2019

Europejski Przegląd Sądowy 10/2019, autor: dr Jarosław Łukawski

Prawo strony do obrony w postępowaniu w sprawie kontroli koncentracji prowadzonym przez Komisję – glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 16.01.2019 r., C-265/17 P

Prawo strony do obrony w postępowaniu w sprawie kontroli koncentracji prowadzonym przez Komisję – glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 16.01.2019 r., C-265/17 P, Komisja Europejska przeciwko United Parcel Service, Inc….

16.10.2019

Tygodnik Gazeta Prawna, komentarz: dr Marcin Olechowski

Urząd KNF chciał dobrze i ocenił rahimcoiny. A wywołał burzę

„W ostatnich tygodniach na forach rozgorzała dyskusja wokół wydania przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego opinii w sprawie bardzo innowacyjnego produktu finansowego. Chodzi o rahimcoiny, które oferuje inwestorom Rahim Blak…

14.10.2019

The Legal 500 & The In-House Lawyer, Sławomir Łuczak, Karolina Gotfryd

Sławomir Łuczak i Karolina Gotfryd autorami polskiego rozdziału publikacji “The Legal 500: Tax 4th Edition Country Comparative Guide”

Sławomir Łuczak i Karolina Gotfryd autorami polskiego rozdziału publikacji “The Legal 500: Tax 4th Edition Country Comparative Guide”, wydanej przez The Legal 500 & The In-House Lawyer.  Pobierz rozdział w wersji…

Kolejna istotna nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego

Dnia 8 października 2019 r. weszła w życie kolejna nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego na podstawie ustawy z dnia 23 września 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe oraz niektórych…