17.09.2019

Rzeczpospolita, autor: Tomasz Duchniak

Czy potrzebne pozwolenie budowlane, gdy obiekt pełni różne funkcje

Pozwolenie na budowę dla obiektu budowlanego wymagane jest także wtedy, gdy obiekt ten pełni różne funkcje, a dla realizacji choćby jednej z tych funkcji przepisy nakładają obowiązek uzyskania pozwolenia…

16.09.2019

dr Marcin Olechowski, dr Wojciech Iwański

Stanowisko KNF nt. stosowania wytycznych EBA w sprawie outsourcingu

W dniu 16 września 2019 r. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) poinformował o zamiarze stosowania wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EBA) w sprawie outsourcingu z 25 lutego 2019 r….

10.09.2019

Rzeczpospolita, autorzy: dr Marcin Olechowski, Anna Tujakowska

Zmiany w kpc: nowe przepisy w sprawie arbitrażu

Obecna fala zmian w kodeksie postępowania cywilnego (kpc) nie ominęła przepisów dotyczących postępowania arbitrażowego. Z dniem 8 września 2019 r. weszła w życie nowelizacja czterech przepisów ważnych dla arbitrażu….

Planowane zmiany w podatkach w 2020 r.

Dnia 27 sierpnia Rząd przyjął projekt ustawy budżetowej na 2020 r. („Projekt”). Projekt zakłada zrównoważenie budżetu poprzez przyjęcie planowanych przychodów i kosztów na tym samym poziomie. Zgodnie z założeniami…

Nowe oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji TP

Chcielibyśmy zwrócić uwagę na zbliżający się termin złożenia oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych za 2018 rok, upływający z końcem września 2019 r. Sposób złożenia, treść tego oświadczenia i grożące…

30.08.2019

Rzeczpospolita, autor: Tomasz Duchniak

Nie będzie nakazu rozbiórki, jeśli ogrodzenie nie wymagało zgłoszenia

Nie można dokonywać oceny legalności wykonania określonych robót budowlanych poza trybem określonym przepisami prawa. Nie wszystkie roboty budowlane wymagają uzyskania pozwolenia na budowę, albo zgłoszenia do organu administracji architektoniczno-budowlanej. Tylko wówczas,…

27.08.2019

Dziennik Gazeta Prawna, autor: Łukasz Zalewski, komentarz: Piotr Andrzejak

Nowości w obrocie towarowym z innymi krajami UE

Zmiany w tym zakresie mają wejść w życie od 1 stycznia 2020 r., bo taki termin narzuca dyrektywa Projekt nowelizacji ustawy o VAT (bo na razie ciągle mówimy jeszcze o projekcie)…

20.08.2019

Rzeczpospolita, autor: Maria Anna Dalkowska

Ma być sprawnie i szybko

Sąd odmówi nadania wnioskowi klauzuli wykonalności, m.in. jeśli z okoliczności sprawy wynikać będzie oczywista sprzeczność wniosku z prawem. Opublikowana 6 sierpnia 2019 r. ustawa z 4 lipca 2019 r….

Umorzenie postępowania po 3 lub 6 miesiącach, opłata od uzasadnienia i drastyczne podwyższenie opłaty od wniosku o zawezwanie do próby ugodowej i zabezpieczenie – zmiany w postępowaniu cywilnym od dnia 21 sierpnia 2019 r.

Zmiana kpc została opublikowana w dniu 6.08.2019 r. Nowelizacja przepisów kpc, co do zasady, wchodzi w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia. Zwracamy jednak uwagę na szereg wyjątków wskazanych…