Najem lokali w centrach handlowych – czasowe wygaszenie umów

W dniu 31.03.2020 r. Senat przyjął projekt zmiany specustawy dot. COVID-19 w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej, w którym zaproponowano wprowadzenie mechanizmu czasowego wygaszania („zawieszenia”) umów najmu, dzierżawy lub innej…

Newsletter HR | Marzec 2020 r.

PLAN KONTROLI PIP NA 2020 Państwowa Inspekcja Pracy ogłosiła plan kontroli na rok 2020. Zgodnie z zapowiedziami w bieżącym roku PIP ma przeprowadzić 72 tys. kontroli, najwięcej z nich zostanie…

Proponowany system wsparcia dla offshoru

Pobierz Alert w wersji PDF 15 stycznia 2020 r. Minister Aktywów Państwowych opublikował projekt ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych („Ustawa”). Ustawa wprowadza system…

Co Brexit zmieni w przetwarzaniu danych osobowych?

Wraz z ratyfikacją 30 stycznia 2020 r. przez Radę Unii Europejskiej Umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowe (tzw. Brexit…

Alert HR | Delegowanie pracowników do Polski w ramach świadczenia usług – doświadczenia z kontroli Państwowej Inspekcji Pracy

Państwowa Inspekcja Pracy („PIP”) w ramach posiadanych uprawnień może kontrolować pracodawców zagranicznych delegujących pracowników do Polski w ramach świadczenia usług. Jak pokazują wyniki kontroli w wielu przypadkach pracodawcy zagraniczni…

Nowe INCOTERMS® 2020 – EXPORT / IMPORT

W rocznicę swojego 100-lecia Międzynarodowa Izba Handlowa w Paryżu (ICC) wydała 9 wersję warunków handlowych dot. międzynarodowej dostawy towarów Incoterms® 2020, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2020…

Alert HR | Dyrektywa w sprawie sygnalistów – coraz bliżej nowych obowiązków

Pobierz alert w wersji PDF Zmiany przepisów | Dyrektywa w sprawie sygnalistów – coraz bliżej nowych obowiązków  Nowa dyrektywa w sprawie ochrony osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa Unii…

Zbliża się czas zgłoszenia przez spółki handlowe danych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych

Już 13 października 2019 r. zacznie działać Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych. Prawie wszystkie spółki handlowe będą musiały w odpowiednim terminie złożyć do Rejestru informacje o swoich beneficjentach rzeczywistych….

08.10.2019

(English) Agnieszka Fedor, Filip Sodulski

Newsletter Prawa Pracy – wrzesień 2019 r.

Zmiany przepisów | Istotne zmiany w Kodeksie pracy Przypominamy, iż w dniu 7 września 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy –…

Nowa stawka PIT – obowiązki HR

Poniżej przedstawiamy krótki komentarz podatkowy dot. stosowania wprowadzonej z dniem 1 października br. nowej 17% stawki podatku PIT, która ma zastosowanie do wszystkich podatników, którzy uzyskują dochody podlegające opodatkowaniu na ogólnych…