09.01.2020

Kluwer Arbitration Blog, dr Marcin Olechowski, Anna Tujakowska

A New Framework for Arbitration of Corporate Disputes in Poland

Jak omówiono w poprzednim poście, autorstwa dr. Marcina Olechowskiego i Anny Tujakowskiej, na Kluwer Arbitration Blog (dostępnym tutaj), polskie postępowanie cywilne, w tym prawo arbitrażowe, uległo znaczącym zmianom. Ten…

09.01.2020

Kluwer Arbitration Blog,  dr Marcin Olechowski, Anna Tujakowska

Latest Changes in Polish Civil Procedure: An Opportunity for Arbitration?

Polska procedura cywilna jest w trakcie bardzo znaczącej przebudowy. Większość zmian weszła w życie 7 listopada 2019 r. Dr Marcin Olechowski i Anna Tujakowska na Kluwer Arbitration Blog omawiają charakter…

Kolejna istotna nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego

Dnia 8 października 2019 r. weszła w życie kolejna nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego na podstawie ustawy z dnia 23 września 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe oraz niektórych…