RAPORT SK&S | Arbitraż – remedium dla sporów gospodarczych w czasach epidemii i nie tylko

Pobierz pełny Raport w wersji PDF Arbitraż jako sposób na zatory w sądownictwie w czasach (post)epidemicznych Pandemia COVID-19 zasadniczo wstrzymała pracę sądów na świecie. Obecnie, w miarę odmrażania gospodarki, sądy powszechne…

19.05.2020

TARCZA ANTYKRYZYSOWA 3.0

Pobierz alert w PDF   Przedstawiamy wybrane instytucje wprowadzone na podstawie tzw. Tarczy 1.0, Tarczy 2.0 oraz Tarczy 3.0, które mogą być istotne w Państwa działalności PRAWO PRACY zwolnienie…

13.05.2020

Gazeta Wyborcza, dr Marcin Olechowski, Borys Sawicki

Kredytobiorcy w trudnej sytuacji

Jak pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 może wpłynąć na wykonywanie umów finansowania i sytuację kredytobiorców? Z jakich rozwiązań wspierających mogą skorzystać kredytobiorcy? Pandemia koronawirusa i związane z nią ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej…

Projektowane rozwiązania podatkowe w Tarczy 3.0

Opublikowany w dniu 28 kwietnia 2020 r. projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (tzw. Tarcza 3.0.) wprowadza pięć istotnych…

RAPORT SK&S | Szczególne rozwiązania z zakresu regulacji sektorów infrastrukturalnych w ustawie o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 („Tarcza 2.0”)

Pobierz Raport w wersji PDF Przedłużenie ważności niektórych koncesji i decyzji oraz świadectw kwalifikacyjnych i okresu powołania komisji kwalifikacyjnych [Koncesje Prezesa URE] Koncesje udzielane przez Prezesa URE, których ważność wygasa w czasie…

Stan epidemii a postępowania sądowe – ustawy z 31 marca 2020 r. i 16 kwietnia 2020 r.

Pobierz Alert w wersji PDF Uchwalona 31 marca 2020 r. tzw. tarcza antykryzysowa oraz ustawa z 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2…

21.04.2020

TARCZA ANTYKRYZYSOWA

Pobierz Alert w wersji PDF Poniżej przedstawiamy wybrane instytucje wprowadzone na podstawie tzw. Tarczy 1.0 i Tarczy 2.0, które mogą być istotne w Państwa działalności. PRAWO PRACY zwolnienie ze składek…

20.04.2020

Leszek Biały

Raport SK&S | Pomoc płynnościowa dla dużych przedsiębiorców – jak wyjść z tarczą, a nie na tarczy

Pobierz Raport w wersji PDF Problemy z płynnością to podstawowa bolączka przedsiębiorców; Utrata płynności ma charakter obiektywny, istniejące przed kryzysem regulacje tego stanu nie zmienią; BGK, PFR i ARP, tradycyjnie działające…

17.04.2020

Dziennik Gazeta Prawna, komentarz: Piotr Andrzejak

Przestój w centrach handlowych. Co z rozliczeniami wynajmujących?

Właściciele powierzchni w centrach handlowych nie muszą w czasie przestoju wystawiać faktur, płacić VAT ani wykazywać przychodów. Ale co gdy zakaz ustanie? Źródłem problemów są przepisy specustawy z 31 marca br. (Dz.U….

RAPORT SK&S | Zdolność kredytowa a finansowanie bankowe w czasach epidemii COVID-19

Pobierz Raport w wersji PDF Czym jest zdolność kredytowa? Zdolność kredytowa to „zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie” (tak definiuje ją Prawo bankowe). Na ocenę zdolności…