Proponowany system wsparcia dla offshoru

Pobierz Alert w wersji PDF 15 stycznia 2020 r. Minister Aktywów Państwowych opublikował projekt ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych („Ustawa”). Ustawa wprowadza system…

Ustawowa regulacja cen na rynku energii elektrycznej

28 grudnia 2018 roku Sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw („Ustawa”), której celem jest czasowa stabilizacja kosztów pozyskania energii elektrycznej przez odbiorców końcowych,…

Planowany model systemu rekompensat dla przedsiębiorstw energochłonnych

Pobierz alert w wersji PDF Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii przedstawiło projekt ustawy o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych („Ustawa”). Ustawa przewiduje rekompensaty dla przedsiębiorstw z sektorów energochłonnych, których pośrednio…

19.11.2018

Polish incentive schemes for renewable energy generation – November 2018

Alert dostępny w języku angielskim: PDF