Sukces SK&S w 15 Rankingu Kancelarii Prawnych „Rzeczpospolitej”

21.04.2017

W 15. edycji Rankingu Kancelarii Prawnych dziennika „Rzeczpospolita” nasza kancelaria została liderem praktyki w dziedzinie prawa spółek i prawa handlowego oraz wiceliderem w dziedzinie procesów sądowych.

Uzyskaliśmy również rekomendacje w kategoriach:

  • prawa konkurencji i antymonopolowego,
  • prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
  • prawa własności intelektualnej i przemysłowej oraz autorskiego,
  • prawa karnego dla biznesu.

W kategorii osiągnięć indywidualnych Pan Profesor Stanisław Sołtysiński po raz kolejny został uznany za lidera praktyki w dziedzinie prawa spółek i prawa handlowego.

Miano prawników rekomendowanych otrzymali również:

  • mec. Dariusz Skuza w dziedzinie procesów sądowych i arbitrażu,
  • mec. Agata Szeliga w dziedzinie organizacji i finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych,
  • mec. Tomasz Konopka w dziedzinie prawa karnego dla biznesu.

Kancelaria utrzymała tytuł wicelidera w rankingu kancelarii z największą liczbą prawników z uprawnieniami oraz awansowała na drugie miejsce w kategorii osiągniętych w 2016 r. przychodów.