Własność przemysłowa

Kancelaria posiada bogate doświadczenie w doradztwie z zakresu prawa własności przemysłowej. Nasi prawnicy specjalizują się m.in. w zagadnieniach związanych z ochroną znaków towarowych, wzorów przemysłowych, patentów, wzorów użytkowych, nazw handlowych, oznaczeń geograficznych i zwalczaniem nieuczciwej konkurencji.

W ramach powyższych dziedzin kancelaria świadczy usługi zapewniające realizację spójnej strategii ochrony praw własności przemysłowej klienta. Do najczęstszych działań powierzanych naszym prawnikom należą:

  • prowadzenie sporów sądowych związanych z naruszeniami praw własności przemysłowej, oraz zwalczaniem czynów nieuczciwej konkurencji,
  • prowadzenie postępowań sprzeciwowych, oraz postępowań o unieważnienie i wygaszenie praw własności przemysłowej przed sądami polskimi i Urzędem Patentowym, a także przed organami Unii Europejskiej,
  • rejestrowanie praw własności przemysłowej, przygotowywanie i opiniowanie umów związanych z prawami własności przemysłowej, zarządzanie prawami własności przemysłowej, w tym przeprowadzanie poszukiwań w bazach danych,
  • przeprowadzanie audytów praw własności przemysłowej; nadzór nad utrzymaniem praw wyłącznych oraz ich monitorowanie.