Własność intelektualna

Pracę zespołu koordynują mec. Szymon Gogulski, specjalizujący się w zagadnieniach z zakresu własności przemysłowej, nieuczciwej konkurencji i sporach w odniesieniu do domen internetowych oraz dr Ewa Skrzydło-Tefelska, specjalizująca się w dziedzinie prawa międzynarodowego prywatnego, prawa patentowego, prawa farmaceutycznego, prawa reklamy oraz prawa Unii Europejskiej. Prawnicy SK&S doradzają przy zawieraniu umów licencyjnych, umów delimitacyjnych, umów dotyczących prowadzenia wspólnych prac badawczych czy też umów o przeniesienie praw własności intelektualnej. Ponadto pomagamy naszym Klientom w sprawach z zakresu ochrony wynalazków biotechnologicznych, ochrony prawnej topografii obwodów scalonych, ochrony praw autorskich w dziedzinie elektronicznej eksploatacji dzieł (w tym internetowych naruszeń praw autorskich), ochrony prawnej baz danych. Istotną dziedziną naszej praktyki jest prawna ochrona oprogramowania, w tym zakresie od wielu lat wspomagamy Business Software Alliance.