Środki masowego przekazu i telekomunikacja

Nasi prawnicy oferują szeroki zakres wsparcia w dziedzinie prawa mediów, w tym prawa autorskiego, prawa prasowego, prawa reklamy, regulacji dotyczących funkcjonowania nadawców radiowych i dostawców audiowizualnych usług medialnych, a także prawa Internetu.

Nasi prawnicy doradzają w sprawach z zakresu organizacji prawnej działalności nadawców radiowych i telewizyjnych, w tym koncesjonowania takiej działalności. Mamy znaczne doświadczenie w przygotowywaniu projektów umów rozprowadzenia programów i najmu transponderów, a także innych skomplikowanych instrumentów prawnych mających zastosowanie w sektorze radiowo-telewizyjnym. Kolejnym istotnym obszarem naszej działalności jest doradztwo na rzecz firm wydawniczych i prasowych, zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Nasza działalność w tym obszarze obejmuje różnorodne zagadnienia dotyczące prawa prasowego i wolności słowa, a także pomoc w uzyskaniu wymaganych zezwoleń dla gazet i czasopism.