Rozwiązywanie sporów, procesy sądowe i arbitrażowe

Departament Procesowy SK&S, którym kieruje mec. Rafał Waszkiewicz, świadczy usługi doradcze w zakresie rozwiązywania sporów przed sądami powszechnymi, trybunałami arbitrażowymi oraz NSA.

Kancelaria z powodzeniem reprezentowała Rzeczpospolitą Polską w międzynarodowych sporach arbitrażowych; prowadziliśmy liczne spory w przedmiocie ochrony inwestycji zagranicznych; doprowadziliśmy do ugody w przedmiocie wielomilionowych roszczeń jednego z największych polskich banków oraz windykowaliśmy skutecznie w imieniu innego banku polskiego wielomilionowe należności kredytowe. Liczne prowadzone przez nas procesy dotyczą ochrony własności intelektualnej i przemysłowej oraz nieuczciwej konkurencji. Znaczne sukcesy odnotowujemy w postępowaniach administracyjnych przed NSA oraz w postępowaniach arbitrażowych.

Od początku istnienia kancelarii liczba spraw prowadzonych przez Departament Procesowy znacznie przekroczyła 3000.