Prawo spółek, fuzje i przejęcia

Jest to najistotniejsza dziedzina naszej praktyki, obejmująca zarówno obsługę transakcji prywatyzacyjnych, jak i inwestycji bezpośrednich oraz przekształceń w sektorze prywatnym. Obok praktyki transakcyjnej świadczymy usługi doradcze dla renomowanych firm zagranicznych, jak i największych polskich przedsiębiorstw. Do naszych osiągnięć zaliczamy udział w opracowaniu i wdrożeniu szeregu koncepcji restrukturyzacyjnych. Nasi prawnicy doradzali w przeprowadzaniu licznych procesów łączenia, podziałów i przekształceń spółek, niestandardowego podwyższania kapitału akcyjnego, przymusowego wykupu akcji czy też ich umarzania. Wreszcie wspomnieć należy o negocjowaniu licznych umów joint-venture. Ważnym obszarem naszej praktyki jest obsługa inwestycji w tzw. specjalnych strefach ekonomicznych.