Prawo pracy

Udzielamy wszechstronnej pomocy prawnej pracodawcom w zakresie najszerzej pojętego HR w tym compliance. Doradzając naszym klientom staramy się nie tylko udzielać właściwych odpowiedzi, ale także zadawać właściwe pytania, tak aby zaproponowane przez nas rozwiązania obejmowały wszelkie istotne aspekty.

Stoimy na stanowisku, że kwestie pracownicze należy zawsze rozpatrywać jako część szerszej całości. Dlatego doradzając w zakresie prawa pracy zwracamy uwagę na potencjalne aspekty regulacyjne, podatkowe, korporacyjne, prawa konkurencji itp. Działając w ramach jednej z największych polskich kancelarii prawnych oferujących kompleksowe usługi mamy możliwość stałego czerpania z wiedzy i doświadczenia naszych kolegów z innych praktyk. Nasze porady są zawsze kompleksowe.

Pragmatyzm nie jest dla nas pustym sloganem, lecz nieodłącznym aspektem naszego doradztwa. Rozumiemy potrzeby naszych klientów i dlatego skupiamy się na praktycznych rozwiązaniach oraz przygotowaniu jasnych, zwięzłych i zrozumiałych porad. Proponowane przez nas rozwiązania prawne budowane są zawsze z myślą o celach biznesowych i specyfice działalności prowadzonej przez naszych klientów.

Nasz zespół prawa pracy jest jednym z największych w Polsce. Dzięki temu nie tylko zapewniamy sprawną obsługę bieżącą, ale także mamy możliwość realizowania nawet największych projektów dotrzymując przy tym wyznaczonych terminów. Szczycimy się bardzo krótkim czasem przygotowania odpowiedzi na zapytania naszych klientów. Specjaliści z zakresu prawa pracy działają w każdym z naszych czterech biur. To w znacznym stopniu ułatwia naszym klientom bezpośredni kontakt z i prawnikami, a także zmniejsza koszty podróży i reprezentacji w sporach sądowych.

Nasza kancelaria plasuje się w pierwszej trójce kancelarii rekomendowanych w sekcji prawa pracy rankingu kancelarii prawniczych Rzeczpospolitej (i wśród nich jest jedyną kancelarią, która nie specjalizuje się wyłącznie w prawie pracy).

Opinie naszych klientów dotyczące naszej praktyki pracowniczej:

Cytaty z rankingu Chambers & Partners:

2018
Szeroka oferta z zakresu prawa pracy, w tym doradztwo dotyczące umów pracowniczych, wypowiadania kontraktów oraz rozwiązywania sporów. Często doradza w zakresie spraw pracowniczych przy transakcjach, oraz w zakresie spraw pracowniczych przy restrukturyzacji. Bardzo kompetentnie prowadzi sprawy związane z wynagrodzeniem oraz negocjacje z związkami zawodowymi.
Jeden z klientów wypowiedział się następująco: „Porady udzielane przez departament są zarówno trafne jak i praktyczne”.
Według innych komentarzy Roch Pałubicki jest „solidnym prawnikiem”, rozmówcy doceniają też jego „wyjątkowe podejście do wykonywanej pracy”. Roch Pałubicki regularnie doradza w zakresie pracowniczych aspektów transakcji i bierze udział w sporach dotyczących zatrudnienia.

2017
Klienci doceniają proaktywną postawę zespołu. „Członkowie zespołu byli bardzo pomocni i w krótkim czasie uporali się z powierzonym im zadaniem. Przygotowana przez nich porada była klarowna i napisana zrozumiałym językiem”.
Szef praktyki – Roch Pałubicki – doradza klientom w wielu kwestiach, począwszy od negocjowania kontraktów menadżerskich na wynagrodzeniach skończywszy. Źródła opisują go jako „osobę bardzo ukierunkowaną na biznes, z którą przyjemnie się pracuje”. Klienci zwracają także uwagę na jego „strategiczne myślenie”.

2016
"Podobało mi się strategiczne myślenie, zrozumienie problemu, jasna komunikacja i umiejętność szybkiego reagowania."
"Członkowie zespołu odznaczają się dużą elastycznością, proponują trafne rozwiązania i dotrzymują wyznaczonych terminów."
"Roch Pałubicki jest bardzo otwarty na współpracę i dba o wysoką jakość analizy powierzonych mu kwestii."
"Posiada umiejętność rozpatrywania spraw z wielu stron, tak aby uzyskać najlepszy możliwy rezultat."

2015
"Prawnicy Kancelarii SK&S to doskonali znawcy reguł rynkowych, którzy na podstawie wcześniejszej współpracy z amerykańskimi firmami pomagają nam pogodzić amerykańską kulturę z polskim prawem pracy."
"To wspaniała firma, świetni partnerzy w przeprowadzaniu transakcji od początku do końca, bez nich nie dalibyśmy rady."
Roch Pałubicki imponuje klientom. A oto, jak o nim mówią: "Ekspert w swojej dziedzinie, bardzo przyjazny i komunikatywny. Jest bardzo mądry i udziela bardzo pragmatycznych rad, wykazując się przy tym niezwykłą elastycznością." Klient dodaje: "Jest także bardzo praktyczny i pragmatyczny, posiada doświadczenie rynkowe."

2014
"Zespół jest chętny do współpracy, posiada doskonałą znajomość lokalnego rynku i rozumie potrzeby zagranicznych klientów; prawnicy są bardzo zorientowani na znajdowanie właściwych rozwiązań. Zespół wykazuje też ogromną elastyczność i zdolność do szybkiego reagowania."
"Roch Pałubicki jest szefem departamentu. Posiada bogate doświadczenie zawodowe obejmujące zarówno zbiorowe jak i indywidualne kwestie z dziedziny prawa pracy, a także sprawy dotyczące ubezpieczenia społecznego. Zajmuje się też sporami i nadużyciami pracowniczymi. Źródła chwalą jego „kreatywne rozwiązania” oraz „praktyczne i pragmatyczne podejście".

Cytaty z rankingu Legal 500:

2018
Porady przygotowywane przez znakomity zespół specjalistów w dziedzinie prawa pracy z kancelarii Sołtysiński Kawecki & Szlęzak są trafne i ukierunkowane na biznes. Głównymi osobami kontaktowymi są Roch Pałubicki, mający “niezwykłe nastawienie pro klienckie” oraz Monika Krzyszkowska-Dąbrowska.

2017
Odznaczający się “niezwykłym profesjonalizmem i zorientowaniem na klienta” zespół  specjalistów w dziedzinie prawa pracy z kancelarii Sołtysiński Kawecki & Szlęzak reprezentuje Skok Polska w sporach z byłymi pracownikami wysokiego szczebla. Główną osobą kontaktową jest Roch Pałubicki.

2016
Prowadzony przez Rocha Pałubickiego zespół prawa pracy z kancelarii Sołtysiński Kawecki & Szlęzak udzielał wsparcia prawnopracowniczego w transakcji nabycia 49 hipermarketów przez Auchan. Klienci często powierzają im doradztwo w zakresie sporów na tle prawa pracy oraz zwolnień.

2015
Praca z Rochem Pałubickim to prawdziwa przyjemność. Jego porady odznaczają się dużym pragmatyzmem i są przygotowywane z myślą o konkretnych potrzebach klienta.

Nasz zespół prawa pracy działa na rynku już od ponad dwudziestu lat i jest jednym z największych w Polsce. Dysponujemy zasobami wiedzy i doświadczenia, które umożliwiają nam oferowanie klientom kreatywnych, a zarazem sprawdzonych już rozwiązań prawnych.

W szczególności świadczymy usługi w następujących obszarach:

 • Audyty wewnętrzne z zakresu compliance –nasi klienci cenią sobie spokój wynikający z pewności, że stosują właściwe rozwiązania prawne. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom oferujemy im przeprowadzanie wewnętrznych audytów zgodności prowadzonej przez nich działalności z aktualnymi przepisami. Dzięki zastosowaniu opracowanego przez nas szczegółowego kwestionariusza jesteśmy w stanie skutecznie zidentyfikować wszelkie nieprawidłowości i zalecić zastosowanie odpowiednich działań naprawczych.
 • Badania prawne – przeprowadzamy badania prawne (due diligence) w zakresie prawa pracy i prawa ubezpieczeń społecznych na potrzeby rozmaitych transakcji, zarówno w ramach projektów realizowanych we współpracy z naszą Praktyką Prawa Spółek, Fuzji i Przejęć oraz w ramach samodzielnych projektów prawnopracowniczych. Prowadząc takie badania skupiamy się na kwestiach, które – jak wynika z naszego doświadczenia – są najistotniejsze i w praktyce niosą za sobą największe ryzyka. Staramy się proponować rozwiązania dla wszystkich zidentyfikowanych w toku badania nieprawidłowości.
 • BHP – oferujemy usługi w zakresie badania zgodności z obowiązującymi przepisami BHP, prowadzenia postępowań wyjaśniających dotyczących wypadków przy pracy i chorób zawodowych, a także reprezentacji w sporach sądowych dotyczących uszczerbków na zdrowiu.
 • Czas pracy – kwestie dotyczące czasu pracy wymagają wiele uwagi i mogą potencjalnie rodzić znaczne ryzyka prawne. Posiadamy bardzo bogate doświadczenie w tym zakresie. Oferujemy klientom rozwiązania zwiększające elastyczność czasu pracy i ograniczające ryzyka dot. nadgodzin.
 • Dialog społeczny, komunikacja z pracownikami – nasze usługi obejmują także porady dotyczące kształtowania relacji z radami pracowników i związkami zawodowymi, z uwzględnieniem porad dotyczących technik negocjacyjnych (na życzenie klienta uczestniczymy w negocjacjach). Doradzaliśmy w sporach zbiorowych wielu klientom zatrudniających powyżej 1000 pracowników. 
 • Imigracja i globalna mobilność – regularnie doradzamy w rozwiązywaniu kwestii dotyczących imigracji i globalnej mobilności, a także pośredniczymy w kontaktach i załatwianiu formalności imigracyjnych. Dzięki bliskiej współpracy z nasza Praktyką Prawa Podatkowego, Celnego i Dewizowego jesteśmy w stanie wskazać najbardziej optymalne rozwiązania podatkowe dotyczące delegowania pracowników za granicę i zatrudniania obcokrajowców w Polsce. Jesteśmy aktywnym członkiem sojuszu CELIA, który specjalizuje się w kwestiach dotyczących delegowania pracowników zagranicę.
 • Kontrole – każdego dnia wszczynane są kontrole Państwowej Inspekcji Pracy i ZUS. Naszym klientom oferujemy nie tylko pomoc w czasie trwania kontroli bezpośrednio w zakładzie klienta, ale także opracowanie specjalnych polityk na wypadek kontroli, regulujących zadania poszczególnych pracowników na wypadek kontroli. Z informacji zwrotnych, które otrzymujemy wynika, że nasi klienci wysoko cenią sobie te opracowania i oceniają je jako niezwykle pomocne.
 • Negocjacje z indywidualnymi pracownikami – reprezentujemy naszych klientów i doradzamy im w toku prowadzenia negocjacji z pracownikami na szczeblu kierowniczym zarówno w związku z podjęciem zatrudnienia, jak i przy rozwiązywaniu stosunku pracy.
 • Nieobecności – urlopy i inne nieobecności mają istotne znaczenie dla efektywności gospodarczej. Nadużycia zwolnień chorobowych są problemem, z którym na co dzień borykają się polscy pracodawcy. Proponujemy naszym klientom sposoby radzenia sobie z tymi problemami. Są to rozwiązania będące wynikiem naszej długoletniej praktyki w tym zakresie.
 • Oprogramowanie – posiadamy unikalne doświadczenie w zakresie doradztwa dotyczącego wdrażania i dostosowywania do potrzeb klienta oprogramowania kadrowo-płacowego, w tym m.in. nowoczesnych rozwiązań w zakresie rejestracji czasu pracy i monitorowania obecności pracowników w miejscu pracy. Tego typu rozwiązania informatyczne są niezwykle pomocne, ale dla ich prawidłowego funkcjonowania niezbędne jest dostosowanie ich do obowiązujących w kraju przepisów regulujących czas pracy, a także indywidualnych potrzeb pracodawcy.
 • Przejście zakładu pracy – doradzaliśmy naszym klientom w zakresie konsekwencji prawnopracowniczych setek transakcji M&A (przy współpracy z naszymi praktykami Prawa Spółek, Fuzji i Przejęć oraz Praktyką Prawa Podatkowego, Celnego i Dewizowego. Udzielamy także porad w zakresie zastosowania przepisów o przejściu zakładu pracy w procesie outsourcingu. Kładziemy bardzo duży nacisk na kwestie specyficzne dla prawa polskiego, takie jak konieczność uregulowania kwestii dot. ZFŚS. Przeprowadziliśmy wiele nietypowych procesów przejścia zakładu pracy.
 • Restrukturyzacje – z powodzeniem przeprowadziliśmy setki programów zwolnień i restrukturyzacji, w tym dziesiątki programów dużych zwolnień grupowych. Nasze doradztwo obejmuje opracowanie strategii, przygotowanie dokumentów, komunikację i udział w negocjacjach.
 • Spory sądowe – posiadamy bogate doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych. Nasze doświadczenie obejmuje prowadzenie spraw dotyczących: nieuzasadnionych lub niezgodnych z prawem zwolnień, pracy w godzinach nadliczbowych, naruszenia zakazu konkurencji, zmiennych składników wynagrodzeń, wypadków przy pracy, dyskryminacji i mobbingu oraz ubezpieczeń społecznych.
 • Sprawy dyscyplinarne – zakres naszych usług obejmuje także prowadzenie dyscyplinarnych postępowań wyjaśniających i stosowanie środków dyscyplinujących (jeśli sytuacja tego wymaga, korzystamy z pomocy naszych specjalistów z Praktyki Prawa Karnego Gospodarczego).
 • Szkolenia – prowadzimy szkolenia i wykłady dotyczące rozmaitych kwestii z zakresu prawa pracy zarówno w ramach standardowych programów szkoleń, jak i w formie dostosowanej do potrzeb klienta. Prowadzimy także indywidualny coaching dla członków kadry kierowniczej. Dysponujemy odpowiednimi warunkami lokalowymi i wykwalifikowanym zespołem szkoleniowców.
 • Ubezpieczenia społeczne – doradzamy naszym klientom w zakresie rozmaitych kwestii dotyczących ubezpieczeń społecznych. Reprezentujemy ich także w sporach z ZUS.
 • Umowy – doradzamy klientom w zakresie tworzenia i dostosowywania wszelkich umów związanych ze świadczeniem pracy, m.in. umów o pracę, umów o zakazie konkurencji, umów zlecenia, umów o dzieło, umów o pracę tymczasową, umów dotyczących stażu, szkoleń, powierzenia mienia i wielu innych. Przez lata udało nam się zbudować bazę wzorów poszczególnych umów, ale, jeśli klienci sobie tego życzą, chętnie pracujemy także na wzorach przekazanych nam przez nich.
 • Wewnętrzne polityki i regulaminy – opracowywanie, uaktualnianie i dostosowywanie do przepisów prawa polskiego rozmaitych wewnętrznych regulacji to zagadnienia, którymi zajmujemy się na co dzień. W toku ponad dwudziestoletniej praktyki wypracowaliśmy rozbudowaną bazę gotowych rozwiązań w tym zakresie, dzięki czemu możemy sprawnie opracowywać nowe regulacje. Naszym celem jest zawsze tworzenie najprostszych i najbardziej zrozumiałych dokumentów zapewniając jednocześnie naszym klientom odpowiedni poziom ochrony prawnej. Na życzenie klientów regularnie dokonujemy aktualizacji wewnętrznych regulaminów, zarówno doraźnie jak i w ramach corocznych przeglądów.
 • Wynagrodzenia i świadczenia pracownicze – posiadamy doświadczenie w przygotowaniu i dostosowywaniu programów świadczeń pracowniczych jak i porozumień indywidualnych i zbiorowych w tym zakresie. Wielu z naszych klientów działa w branżach, w których satysfakcja pracowników jest niezbędną składową sukcesu przedsiębiorstwa. Pomagamy takim klientom w konstruowaniu optymalnych programów świadczeń odpowiadających najnowszym trendom w tym zakresie. Dzięki ścisłej współpracy z naszą Praktyką Prawa Podatkowego, Celnego i Dewizowego możemy zapewnić kompleksowość naszych porad. Dysponujemy z jednym z najbardziej doświadczonych zespołów specjalizujących się w opcjach menadżerskich i akcjonariacie pracowniczym. Zespół ten składa się z prawników wyspecjalizowanych w aspektach pracowniczych, podatkowych i prawa papierów wartościowych. Pomagaliśmy we wdrożeniu już ponad 300 tego typu programów. Będąc członkiem stowarzyszenia CELIA mamy możliwość koordynowania międzynarodowych projektów z zakresu wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych.
 • Zapobieganie dyskryminacji – udzielamy porad dotyczących tworzenia i wdrażania polityk mających na celu zapobieganie dyskryminacji, molestowaniu i mobbingowi. Posiadamy bogate doświadczenie w prowadzeniu wewnętrznych audytów zgodności w tym zakresie oraz przeprowadzaniu wewnętrznych postępowań wyjaśniających dotyczących dyskryminacji, mobbingu i molestowania. Prowadziliśmy liczne spory sądowe na gruncie dyskryminacji i mobbingu, także przed Sądem Najwyższym.
 • Zwolnienia indywidualne – w ciągu ponad dwudziestu lat obecności na rynku pomogliśmy naszym klientom w przeprowadzeniu setek zwolnień. W zależności od potrzeb klienta nasza pomoc obejmowała: badanie przyczyn rozwiązania stosunku pracy, porady w zakresie tworzenia pakietów odpraw, przygotowanie dokumentów dotyczących rozwiązania stosunku pracy, udział w spotkaniach z pracownikami, fizyczne doręczenie dokumentów dot. rozwiązania umów o pracę pracownikom unikającym takiego doręczenia, prowadzenie negocjacji z odchodzącymi pracownikami, a także reprezentację w sporach sądowych na gruncie dot. rozwiązania stosunku pracy.
 • Publikacje
  • Jesteśmy współautorami najbardziej prestiżowego na świecie przewodnika prawnego dla dyrektorów HR – The Employment Law Review.
  • Zachęcamy do zapoznania się z naszymi najnowszymi publikacjami.
 • Wiadomości z Prawa Pracy (Newsletter)
  • Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi edycjami naszego Newslettera.
  • Newsletter jest kolportowany naszym klientom bezpłatnie.
  • Zapraszamy Państwa do zapisania się do naszego Newslettera.
 • Alerty
  • Alerty to komunikaty opracowywane doraźnie przez nasz zespół informujące o ważnych zmianach w przepisach prawa, a także orzeczeniach sądów powszechnych i administracyjnych.
  • Opracowywany przez nasz zespół Alert – Prawo Pracy jest nieodpłatne rozsyłany osobom zapisanym do naszego Newslettera.
  • Zapraszamy Państwa do zapisania się do naszego Newslettera.