Prawo pomocy publicznej

Posiadamy rozległe doświadczenie w zakresie prawa pomocy publicznej w różnych sektorach gospodarki. W ostatnich latach pomogliśmy naszym Klientom w uzyskaniu pakietu pomocy finansowej od Państwa o wartości przekraczającej 300 milionów EURO. W trakcie prowadzenia przez nas tej praktyki prawa wypracowaliśmy relacje biznesowe z Ministerstwem Gospodarki, polskim organem ochrony konkurencji – Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), zarządcami Specjalnych Stref Ekonomicznych w Polsce oraz lokalnymi władzami. Byliśmy także zaangażowani we współpracę z Komisją Europejską w odniesieniu do zatwierdzenia pomocy publicznej (w tym opracowanie odpowiedzi na pytania KE). Nasze doświadczenie obejmuje także inne obszary działalności biznesowej, w szczególności doradzaliśmy bankom i lokalnym władzom w pozyskiwaniu pomocy publicznej w celu odbudowy lub rozbudowy infrastruktury publicznej. Doradzaliśmy również przy restrukturyzacjach oraz przy wykorzystaniu i renegocjowaniu przyznanych pakietów pomocowych.