Prawo podatkowe, celne i dewizowe

Departament Prawa Podatkowego, Celnego i Dewizowego, utworzony i kierowany przez mec. Jarosława Bierońskiego, świadczy w tych dziedzinach usługi doradcze, w tym reprezentuje Klientów przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, organami administracji, a także planuje i analizuje transakcje pod kątem spójności i optymalizacji podatkowej, prowadzi mediacje podatkowe, pomaga uzyskać urzędowe wykładnie przepisów prawa podatkowego i wiążące informacje taryfowe oraz uczestniczy w audytach podatkowych i przygotowaniu dokumentacji tzw. cen transferowych.

Wielokrotnie uzyskane przez nas korzystne orzeczenia sądów administracyjnych przecierały grunt pod nowe interpretacje formułowane przez organy podatkowe. Reprezentowaliśmy skutecznie duże przedsiębiorstwa w licznych postępowaniach przed administracją podatkową, celną oraz przed NSA.

Wiele z rozwiązań optymalizacyjnych proponowanych przez Departament ma charakter nowatorski, powstały przy ścisłej współpracy z ekspertami z innych dziedzin prawa w celu zapewnienia spójności prawnej transakcji realizowanych z udziałem SK&S.