Prawo konkurencji

Zespołem Prawa Konkurencji w SK&S kieruje mec. Krzysztof Kanton.

  • Świadczymy kompleksowe doradztwo na rzecz polskich i zagranicznych klientów we wszystkich aspektach polskiego i unijnego prawa antymonopolowego. Prowadzimy sprawy w zakresie praktyk ograniczających konkurencję, nadużywania pozycji dominującej, koncentracji przedsiębiorstw i naruszeń praw konsumentów. Doradzamy także w sprawach nieuczciwych praktyk handlowych w łańcuchu dostaw produktów spożywczych.
  • Nasz zespół składa się łącznie z ośmiu prawników zajmujących się wyłącznie sprawami dotyczącymi prawa konkurencji. Dwóch członków Departamentu to byli pracownicy UOKiK.
  • Wiele zrealizowanych przez nas projektów miało precedensowy charakter, m.in. złożenie pierwszego w historii wniosku leniency w Polsce oraz uzyskanie decyzji zobowiązującej w postępowaniu dotyczącym zarzutu ustalania cen odsprzedaży. Ponadto, Departament wielokrotnie uczestniczył w wypracowaniu definicji rynków właściwych, które na stałe weszły do praktyki orzeczniczej UOKiK.
  • W zakresie polskiego i unijnego prawa konkurencji na bieżąco doradzamy podmiotom takim jak: Mars, Microsoft, Górażdże Cement, Royal Canin, Jeronimo Martins Polska, Eurocash, Auchan, Selgros, Swiss Krono, Benefit Systems, Nike, Henkel, Grupa Agora oraz wielu innym.