Prawo karne gospodarcze

W związku z częstą ingerencją prawa karnego w obszary prawa gospodarczego, w ramach Departamentu Procesowego kancelarii SK&S został wyodrębniony zespół specjalistów zajmujących się prawem karnym gospodarczym. Pracami zespołu kieruje mec. Tomasz Konopka, Partner w SK&S, adwokat z ponad 10-letnim doświadczeniem.

Adwokaci zaangażowani w prace zespołu, obok bogatego doświadczenia w prowadzeniu spraw karnych, posiadają szeroką wiedzę na temat obszarów funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Nasze doświadczenie umożliwia pełną analizę zagadnień związanych z przestępczością gospodarczą i zapobieganiem ryzyku odpowiedzialności karnej.

Działalność zespołu koncentruje się na reprezentacji klientów we wszystkich rodzajach i na wszystkich etapach postępowań prokuratorskich i sądowych dotyczących nadużyć i przestępstw gospodarczych, takich jak:

  • korupcja,
  • pranie brudnych pieniędzy,
  • nielegalne wyprowadzanie aktywów z podmiotów gospodarczych,
  • kreatywna księgowość,
  • fikcyjne transakcje i upadłości,
  • transakcje z wykorzystaniem nielegalnie zdobytych informacji i wszelkich innych działań prowadzących do narażenia podmiotów gospodarczych na straty.

Poza reprezentacją klientów, nasz zespół oferuje również kompleksową pomoc w ramach prowadzonych postępowań, polegającą m.in. na:

  • pomocy w prowadzeniu wewnętrznych dochodzeń,
  • gromadzeniu materiału dowodowego i jego ocenie pod kątem przydatności procesowej,
  • doradztwie mającym na celu zapobieganie lub minimalizację ryzyka wystąpienia postępowań karnych, w przypadku oskarżeń kierowanych pod adresem naszych klientów.

Zespół prawa karnego gospodarczego współpracuje ze sprawdzonymi biurami detektywistycznymi oraz rzeczoznawcami i biegłymi.